Siirry Oma Inergiaan

Hippu-kaukolämpö

Kaukolämpö on Suomen yleisin, energiatehokas sekä ympäristöystävällinen lämmitysratkaisu. Tuotamme kaukolämpöä Ivalossa, Inarissa ja Saariselällä lämpölaitoksissamme paikallisilla biopolttoaineilla kuten hakkeella. Kaukolämpömme tulee siis läheltä ja se on tasahintainen sekä luotettava tapa lämmittää niin kotitalouksia kuin yrityskiinteistöjä. Hippu-kaukolämmöllä säästät rahaa sekä luontoa.

Ota yhteyttä


Hyviä syitä valita kaukolämpö


Ekoinfo

ONLINE EKOINFO

Uudella online tuotantoseuranta -palvelulla, EkoInfolla voit nyt reaaliaikaisesti seurata kaukolämmön tuotannon ekologisuutta. Seurantamittarista näet uusiutuvan energian sekä fossiilisten polttoaineiden suhteen tuotannossa lähes tunnin tarkkuudella.

EkoInfo hyödyntää uusinta teknologiaa, jolla siirretään raaka-ainekäytön ajantasaista tietoa, suoraan tuotannosta, verkkopalveluihin. Tällä halutaan lisätä avoimuutta ja todentaa kaukolämmön ekologisuustaso. Tuotantoseurannan avulla asiakkaat pystyvät havainnollisesti näkemään uusiutuvan energian käyttöasteen sekä kaukolämmön ympäristöystävällisyyden.

Yrityksille, jotka haluavat yritysviestinnässään korostaa ekologisia arvoja, mahdollistamme ja tarjoamme EkoInfo-tiedon. Yritykset voivat käyttää Ekoinfoa asiakasviestinnässä esim. Info-TV -kanavissa veloituksetta. Lisäksi yrityksille annamme käyttöön Hippu Kaukolämmön Eko-Sertifikaatin asiakastiloissa hyödynnettäväksi.


Huippuhippu-kaukolämpö 

– enemmän hyötyjä paikallisesti

Hippu-kaukolämmön lisäksi on nyt valittavana uusi Huippuhippu-kaukolämpö. Kaukolämpö on erittäin ekologinen, ympäristöystävällinen ja vaivaton lämmitysratkaisu.

Huippuhippu-kaukolämpö eroaa siinä, että se on entistä paikallisempi ja se lisää paikallisen puupolttoaineen käyttöä. Ostamalla Huippuhippu-kaukolämpöä vaikutat suoraan paikallisen polttoaineen käytön lisäämiseen. Samalla vaikutat Inarin alueelliseen kehitykseen, mikä vaurastuttaa lähiseutuasi pitkälle tulevaisuuteen.

Hippu- ja Huippuhippu-kaukolämpö ovat molemmat uusiutuvia ja vähäpäästöisiä lämmitysmuotoja. Paikallista puuta hankitaan lämmöntuotantoon vähintään Huippuhipun tuotannon tarvitsema määrä.


Ympäristö

Kaukolämpö on paras lämmitysratkaisu sen energiatehokkuuden sekä sen vähäisen ympäristövaikutusten kannalta. Yksi kestävää kehitystä parhaiten tukevista kaukolämmön ominaisuuksista on uusiutuvien biopolttoaineiden käyttöön perustuva lämmöntuotanto, jossa käytetyn polttoaineen energia pystytään hyödyntämään jopa 90-prosenttisesti.

Hippu-kaukolämmöstä 98 % tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä ja se tuotetaan paikallisissa kaukolämpökeskuksissa Ivalossa, Saariselällä ja Inarilla. Hippu-kaukolämpöä voidaankin hyvällä syyllä kutsua puhtaaksi lämmöksi.


Talous

Kaukolämpöön liittyminen on myös taloudellisesti kannattava vaihtoehto, jonka perustamiskustannukset ovat matalammat kuin kilpailevilla lämmitysmuodoilla.

Inergia Lämpö Oy:n oma tuotanto ja polttoaineena käytetyn puun vakaa hinta mahdollistavat edulliset käyttökustannukset verratuuna sähköön tai öljylämmitykseen. Näin ollen kaukolämpö on kokonaiskustannuksiltaan markkinoiden edullisin lämmitysmuoto ja riippumattomampi yleismaailmallisista taloudellisesta ilmiöistä.

Kaukolämpö on myös tulevaisuuden energiamuoto ja sen kasvava arvostus näkyy myös kiinteistöjen myyntihinnoissa. Hippu-kaukolämpö tuotetaan myös Lapissa, jolloin se tuo rikkautta kotiseudulle ja työllistää paikallisia ihmisiä.

 


Luotettavuus

Kaukolämpö on huoleton lämmitysmuoto, joka tuo kotiisi aina riittävästi lämpöä ja lämmintä vettä 24 tuntia vuorokaudessa. Nykyaikaiset kaukolämpölaitteet kestävät käytössä pitkään ja niiden huoltotarve on vähäinen.

Lämpökeskuksien aktiivinen ja ennakoiva huolto sekä ympärivuorokautinen päivystys varmistaa mahdollisten häiriötilanteiden nopean korjaamisen. Asiakkaan lämmityslaitteiden automatiikka varmistaa aina sopivan lämmitystehon kiinteistöön sekä käyttöveden lämmityksen riittävyyden ja tasaisuuden.


Hippu-kaukolämmön tarina

Ivalojoen seutu ja koko Pohjois-Lappi on tunnettu kullastaan, ja alueilla on pitkät perinteet kullanhuuhdonnassa. Tästä juontaa myös paikallisesti tuotetun kaukolämmön nimi, Hippu. Kullan lailla Hippu-kaukolämpö on Lapin seudun arvokas luonnonvara. Pohjois-Lapissa tuotettu kaukolämpö on lähituote, joka tuo ihmisten arkeen ja elämään nykyaikaista turvaa.

Hippu-kaukolämpö ja sen edut ovat löytämisen arvoiset. Kaukolämpö täyttää nykykuluttajan kriteerit energian edullisuudesta sekä ekologisuudesta. Se on ympäristöystävällistä, edullista, helppoa, turvallista ja tasalaatuista. Valveutuneelle energian kuluttajalle kaukolämpö on kuin hippu kultaa eri lämmitysmuotojen virrassa.

Hippu tuo lappilaisiin koteihin lämpöä, joka kestää.

Lue lisää kaukolämmön eduista:

Kaukolämpö säästää energiaa-esite
Tunnetko kaukolämmön edut -esite
www.kaukolampo.fi
www.energia.fi