Siirry Oma Inergiaan

Liittyminen


Sähköverkkoon liittyminen

Tarvitsetko sähköliittymän?

Katso käytännön ohjeet sähköliittymän tilaamiseen.

Täytä hakemuslomakkeemme sähköverkkoon liittymistä varten.

In case you need a grid connection, please fill the application.

Tee sähköliittymän hinnan arvio

Alla olevasta linkkipainikkeesta pääset tekemään sähköliittymän hintatiedustelun. Sivustolla haetaan ensin kohteen katuosoite tai valitaan paikka kartalta, minkä jälkeen valitaan liittymän pääsulakekoko. Tämän jälkeen järjestelmä laskee liittymälle hinta-arvion. Huomaathan, että liittymän lopullinen hinta voi poiketa esitetystä arviosta. Lopullisen hinnan saat tekemällä liittymälle tarjouspyynnön hinta-arvion alle avautuvalla lomakkeella.

linkkipainike

 

 

Jos tarvitset sähköliittymän, ole hyvissä ajoin yhteydessä Tunturiverkko Oy:n suunnittelijaan, Harri Tanhuaan. Suunnittelija tarvitsee suunnittelun pohjaksi kiinteistön tarvittavan tehon tai sulakekoon ja asemakaavakartan, tiedon liittymän käyttötarkoituksesta ja suunnitellun liittymisjohdon reitin sekä tiedot laajennusvarauksista. Tämän jälkeen suunnittelija tekee liittymätarjouksen. Jos tarjous hyväksytään, seuraavaksi laaditaan liittyjän ja Tunturiverkko Oy:n välille liittymäsopimus ja liittymämaksu tulee maksettavaksesi. Liittymän rakentaminen käynnistyy, kun liittymämaksu on maksettu. Rakentaminen kevään ja kesän aikaan voi työtilanteesta ja liittymäpaikasta riippuen kestää pisimmillään noin 8–12 viikkoa, sillä liittymän rakentaminen voi edellyttää uuden muuntamon rakentamista tai neuvottelua johtoreitistä alueen maanomistajien kanssa. Omakotitalo- ja vapaa-ajankohteissa rakentamisaika on tyypillisesti lyhempi, sillä uudet liittymät rakennetaan sitä mukaa kun ne saadaan työn alle. Omakotitalo- ja vapaa-ajankohteilla yleisin sulakekoko on 3x25A ja kohteiden sähkösuunnittelu kannattaa teettää alan ammattilaisella. Pääsulakekoon mitoitusvastuu on liittyjällä ja Tunturiverkko määrittää tarvittavan liittymiskaapelin poikkipinnan.

Samaan aikaan liittyjä voi käynnistää sähköasennukset omalla tontillaan. Sähköasennuksia saa tehdä vain sähköpätevyyden omaavat urakoitsijat. Urakoitsijat voit tarkastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sivustolta osoitteesta: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/ ja valitsemalla ”Sähköasennustyöt ja sähkölaitekorjaus (A)”.

Mikäli liittyjä tai liittyjän urakoitsija tarvitsee rakentamisen ajaksi työmaasähkökeskuksen, niin keskuksen voi tilata esimerkiksi Ellappi Oy:ltä.

Käyttöönotto

Kun liittyjän kohteen sähköasennukset ovat valmiit, liittyjän sähköurakoitsija toimittaa yleistietolomakkeen Tunturiverkko Oy:n Arto Tuomelalle kaksi viikkoa ennen toivottua liittämispäivää. Yleistietolomakkeella sähköurakoitsija vakuuttaa, että liittyjän laitteet voidaan kytkeä turvallisesti sähköverkkoon. Samalla sähköurakoitsijan on tehtävä kaikille asentamilleen laitteistoille käyttöönottotarkastus ja annettava liittyjälle tarkastuspöytäkirja. Tämän jälkeen vastuu sähkölaitteistosta siirtyy liittyjälle.

Liittämisen yhteydessä Tunturiverkko Oy veloittaa PALVELUHINNASTO 17.05.2019 mukaisen kaukoluettavan energiamittarin mittarointimaksun. Mittari on sijoitettava ulos tai erilliseen tilaan, johon verkonhaltijalla on esteetön pääsy. Energiamittauksen myötä käynnistyy myös sähkön siirto sekä myynti. Sähkön siirtosopimus tehdään asiakaspalvelussamme ja myyntisopimuksen voi kilpailuttaa osoitteessa http://www.sahkonhinta.fi/ . Kummankin sopimuksen tulee olla voimassa sähkönjakelua varten.

Isommat kohteet

Pääsulakkeen ollessa suurempi kuin 63 A käytetään epäsuoraa mittausta. Virtamuuntajien tarkkuusluokan tulee olla 0,2S. Virtamuuntajat tulee asentaa myös siten, että arvokilvet ovat luettavissa laitteiston ollessa käytössä. Virtamuuntajia kytkettäessä on huomioitava oikea tehon suunta. Mittauksessa tarvittavat virta- ja jännitemuuntajat hankkii aina liittyjä ja tai liittyjän sähköurakoitsija.

Virtamuuntajien mitoitusohje

Tarvittaessa Tunturiverkolta on varmistettava etukäteen, että verkkoon liitettävät laitteet eivät aiheuta häiriötä muille sähkön käyttäjille.

Paritaloja isommille kohteille on lisäksi tehtävä varmennustarkastus, jonka tekee valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu tarkastuslaitos. Varmennustarkastus on tehtävä ennen sähkölaitteiston ottamista varsinaiseen käyttötarkoitukseensa tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sähkölaitteiston käyttöönotosta. Varmennustarkastuksen tekijän on laadittava liittyjän käyttöön tarkastustodistus ja kiinnitettävä pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan tarkastustarra. Liittyjän on säilytettävä tarkastustodistus vähintään kymmenen vuotta.

Sähköliittymän siirto

Kiinteistön myynnin tai luovutuksen yhteydessä liittymä ei siirry uudelle omistajalle automaattisesti, vaan siitä tulee olla maininta kauppakirjassa. Liittymän siirtoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä joko toimistollamme tai asiakaspalveluumme numerossa 016 663 200.

Ehdot

Sähköliittymissä noudatamme voimassa olevaa sähkömarkkinalakia ja sopimusehtoina käytämme Energiateollisuus ry:n voimassa olevia liittymisehtoja.

Tutustu ehtoihin:

Liittymisehdot 17.05.2019

Vyöhyke 2 alueet

Yleistietolomake: Mikrotuotanto, alle 100 kVa tuotantolaitteisto

 

See the terms of Network connection:

Terms of Network connection 17.05.2019

Kolla anslutningsvillkor här:

Anslutningsvillkor 17.05.2019