Siirry Oma Inergiaan

Liittyminen

Puhdasta lappilaista vettä kotitalouksille ja yrityksille. Inarin Lapin Vesi Oy huolehtii toiminta-alueellaan talousveden hankinnasta ja jakelusta sekä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä.

Kiinteistön vesi- ja viemäriverkoston suunnittelua varten Inarin Lapin Vesi Oy antaa liittymispaikkaa koskevat tiedot ja hakemuskaavakkeen. Suunnittelun lähtötietoja ovat liittymiskohta, vesijohdon painetaso liittymiskohdassa sekä jätevesiviemärin liittymiskorkeus.

Saatuaan lähtötiedot, rakentajan tulee toimittaa Inarin Lapin Vesi Oy:lle liitettävän kiinteistön vesijohto- sekä viemäröintisuunnitelmat, jotka tulee suunnitella ja rakentaa Suomen rakentamismääräyskokoelman D1 mukaisesti. Suunnitelmat toimitetaan kahtena sarjana, joista toinen palautetaan hyväksyttynä liittyjälle. Suunnitelmat voi toimittaa myös sähköisessä muodossa. Suunnitelmat tulevat sopimuksen liitteeksi.

Suunnitelmapiirustukset:
Asemapiirustus esim. 1:500
Rakennuksen pohjapiirustukset, vesi- ja viemärilaitteet 1:50 tai 1:100

Suunnittelun lähtötiedot ja suunnitelmien tarkastus:
LVI-Insinööri Marko Tervaniemi puh. 040 826 7554 / marko.tervaniemi@inergia.fi


Liittymissopimus

Inarin Lapin Vesi Oy:n vesijohto- ja viemäriverkostoon liitytään tekemällä liittymishakemus. Liittymismaksu perustuu rakennusluvan mukaiseen kerrosalaan. Rakennuslupapaperit tarvitaan sopimuksen laatimisessa. Kun liittymishakemus on käsitelty, kiinteistö voidaan liittää verkostoon. Kiinteistön liittymän rakentamisen jälkeen lähetetään allekirjoitettavaksi liittymissopimus (kahtena kappaleena) ja liittymislasku.

Liittymissopimusasiat:
Marko Tervaniemi puh. 040 826 7554 / marko.tervaniemi@inergia.fi

Liittämistyö

Inarin Lapin Vesi Oy suorittaa verkostoihin liittämisen sekä rakentamisen liittymiskohtaan, josta eteenpäin tonttijohtojen rakentaminen kuuluu liittyjälle. Yleensä liittymiskohta on tontin rajalla.
Tonttijohdot on rakennettava routarajan (2,8 m) alapuolelle. Mikäli johtoja ei saada rakennettua routarajan alapuolelle, pitää johdot eristää riittävillä lämmöneristeillä. Vesijohdon voi tarvittaessa suojata asentamalla johtoon saattolämmityskaapeli, joka on varustettava termostaatilla ja erillisellä katkaisijalla. Mikäli vesijohtoon asennetaan kaapeli, tulee tästä ilmoittaa Inarin Lapin Vesi Oy:lle.

Vesijohtoon ja viemäriin liittämisen sekä kiinteistölle kuuluvan tonttijohdon rakentamisen tilaukset hoitaa Marko Tervaniemi puh. 040 826 7554 / marko.tervaniemi@inergia.fi

Liittymishakemus

Lataa hakemus kiinteistösi liittämiseksi vesihuoltolaitokseen:

Liittymishakemus

Toimita allekirjoitettu hakemus:
Inarin Lapin Vesi Oy
Sairaalantie 3a
99800 Ivalo

PDF-tiedostojen lukemiseksi voit hakea ilmaisen lukuohjelman:
Adobe Reader
Foxit Reader

Yleiset toimitusehdot

Suomen Vesilaitosyhdistys ry Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. Lataa Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot 1.4.2017 alkaen:

INERGIA_VESI_Toimitusehdot_2017