Siirry Oma Inergiaan

Tunturiverkko Oy:n tiedote maanomistajille

Suoritamme keski- ja pienjännitejohtoalueiden raivauksia 18.6. – 31.12.2018 Inarin ja Utsjoen
kuntien alueilla sähköturvallisuusmääräysten edellyttämän sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi.

Raivauksilla varmistetaan se, että
* johtovioista aiheutuvat käyttökeskeytykset jäävät vähäisiksi
* johdoista ei aiheudu vaaraa ympäristölle eikä niiden läheisyydessä liikkuville ihmisille ja eläimille.

Raivattu puusto ja oksat ovat maanomistajan omaisuutta ja ne jätetään paikalle maanomistajan käyttöön.

Lisätietoja tarvittaessa puh. 0400 295 499 tai 0400 138 092.

Inergia