Siirry Oma Inergiaan

Tunturiverkko Oy:n tiedotus maanomistajille

Suoritamme keski –ja pienjännitejohtoalueiden raivauksia 17.6 – 31.12.2019 Inarin –ja Utsjoen kunnan alueella. Raivaukset johtuvat sähköturvallisuusmääräyksistä, joissa säädetään sähköturvallisuuden ylläpitämisestä. 

Raivauksilla varmistetaan, että johtovioista aiheutuvat käyttökeskeytykset jäävät vähäisiksi eikä johdoista aiheudu vaaraa ympäristölle tai niiden läheisyydessä liikkuville ihmisille ja eläimille.

 

Raivattu puusto ja oksat ovat maanomistajan omaisuutta ja ne jätetään paikalle maanomistajan käyttöön.

 

Lisätietoja tarvittaessa puh. 040-164 7504 tai 0400-138 092

Inergia