Siirry Oma Inergiaan

Tunturiverkon sähkönjakelun luotettavuus valtakunnallista tasoa parempi

Tunturiverkon keskimääräinen keskeytysaika oli viime vuonna 37 minuuttia sähkönkäyttäjää kohden. Vastaava luku Energiateollisuuden tilastojen mukaan Suomessa oli noin 80 minuuttia. Katkojen määrä oli sekä Tunturiverkolla että valtakunnallisesti 1,7 kappaletta asiakasta kohden.

– Tunturiverkko on tehnyt sinnikkäästi työtä luotettavuuden parantamiseksi jo useamman vuoden ajan. Tehty työ näyttää tuottavan hedelmää, sillä katkoajat ja -määrät vähenevät, vaikka samaan aikaan sähkön käyttö lisääntyy ja liittymämäärät kasvavat, Tunturiverkon verkkoliiketoiminnan johtaja Tommi Koskinen kertoo.

Sähköverkkoa Tunturiverkon alueella uudistetaan vajaalla parilla miljoonalla eurolla vuosittain ja luotettavuuden varmistaminen näyttelee uudistamisessa keskeistä osaa.

– Suunnitelmamme ulottuu aina vuoteen 2028 asti, jolloin asemakaava-alueilla sähkökatko ei saa ylittää kuutta tuntia ja haja-asutusalueilla 36 tuntia.

Viime vuosi oli sääolosuhteiden puolesta hieman keskimääräistä helpompi. Suurin osa sähkökatkoista johtui myrskyjen sekä lumen ja jääkuorman aiheuttamista vioista. Viime vuonna kuitenkin suunniteltujen työkeskeytysten osuus oli iso. Suunniteltujen keskeytysten taustalla ovat sähköverkon laajat uudistustyöt. Ilmajohtoja on korvattu maakaapelein asemakaava-alueella ja johtoja on siirretty metsistä tienvarsille. Metsässä olevien johtojen säävarmuutta on parannettu raivaamalla. Valtaosa katkoista hoituu verkostoautomaation avulla, jolloin asiakkaan kokema keskeytys jää sekuntitasolle.

– Kulunut ukkoskesä on sen sijaan pitänyt Tunturiverkon ja Ellapin kiireisenä. Ukkosen lisäksi meillä on ollut haasteita ajoittain tietoliikenneyhteyksien kanssa, mikä on hidastanut viankorjausta. Onneksi keväällä siirryimme jatkuvaan asentajavarallaoloon, joten meillä on nyt kaksi ihmistä vuorokauden ympäri valmiina turvaamaan sähkönjakelua. Katkotonta sähkönjakelua emme voi luvata, mutta ponnistelemme sen eteen, että asiakkaidemme kokema haitta jää mahdollisimman pieneksi ja viat korjataan mahdollisimman nopeasti, vakuuttaa Koskinen.

– Ymmärrän hyvin, että jokainen vika aiheuttaa haittaa ja mielipahaa. Lisäksi pitkät etäisyydet tuovat oman haasteensa, joten katkoajoilla sekä -määrillä on suurta vaihtelua verkkoalueemme sisällä. Mikäli parhaasta yrityksestämme huolimatta sähkökatko jatkuu yli 12 tuntia, niin silloin hyvitämme automaattisesti asiakkaillemme sähkömarkkinalain mukaiset vakiokorvaukset seuraavaan laskuun, sanoo Koskinen.

Sähkönjakelun vioista ja häiriöistä voi soittaa päivystäjälle numeroon 040 636 2988 tai arkisin klo 9–15 välillä asiakaspalveluun 016 663 200. Energiateollisuuden laatima keskeytystilasto on kokonaisuudessaan luettavissa Energiateollisuuden sivuilta.

Lisätietoja: Tunturiverkko Oy:n verkkoliiketoiminnan johtaja Tommi Koskinen, 040 164 7504, tommi.koskinen@inergia.fi

Inergia