Siirry Oma Inergiaan

Sähkön tuonti ja vesivoima

Sähkön tuonti Venäjältä

Inergia Oy:n liittyminen avoimille sähkömarkkinoille ja irtaantuminen Luoteis-Venäjän kantaverkosta tapahtui vuonna 2000. Pitkäaikainen tavoite lisätä sähköntuontia Venäjältä nelinkertaiseksi ja olla samanaikaisesti kytkeytyneenä Suomen kantaverkkoon tapahtui vuonna 2001. Sähkön lisätuonti turvasi kilpailuedellytykset sähkön suurtoimitusmarkkinoilla ja loi pohjan Inergialle jatkaa sähkönsiirtäjänä sähkön tukkumarkkinoille.

Verkkoyhteys Venäjän vesivoimalaitoksiin

Yhtiöllämme on verkkoyhteys Paatsjoen vesivoimalaitoksiin ja sen avulla yhtiö välittää sähköenergiaa Pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Vuonna 1965 otettiin käyttöön 35 kV verkkoyhteys, joka muutettiin 110 kV yhteydeksi vuonna 1975. Sopimuskumppanina Inergialla on tällä hetkellä venäläisen InterRAOn tytäryhtiö RAO Nordic Oy.

Sähköä vesivoimalla

Sähkön suurtoimitusmarkkinoille siirtämämme sähkö on tuotettu Paatsjoen vesivoimalaitoksilla, joille Inergia Oy:llä on verkkoyhteys.

Kirakkakönkään vesivoimalaitos

Omien kiinteistöjen kunnossapitäminen on osa ympäristönsuojelua. Kirakkakönkään voimalaitos on peruskorjattu 90-luvulla ja sen vuotavat puuputket on uusittu 90-luvun loppupuolella. Voimalaitoksen ympäristö on myös siistitty kauttaaltaan. Säännöstelyn aiheuttamat haitat säännösteltyyn Kirakkajoen vesistöön on minimoitu raivaamalla ja siistimällä rannat, rakentamalla Kirakkakönkään voimalaitokseen toimiva kalaporras ja onnistuneella kalanistutustoiminnalla.