Siirry Oma Inergiaan

Arvot

Inergian arvot ovat sitä, mitä arvot parhaimmillaan niin yritystoiminnassa kuin yksityiselämässäkin ovat: asioita, jotka auttavat joskus hankalissakin päätöksentekotilanteissa. Arvomme pitävät meidät oikeassa suunnassa.

Rehellisyys
Toimintamme on aina ja kaikissa tilanteissa avointa sekä rehellistä. Tämä koskee niin ulkoisia kontaktejamme kuin sisäistäkin työskentelyämme. Noudatamme tunnollisesti osakeyhtiölakia sekä erityisesti energiayhtiöille asetettuja lakeja ja säädöksiä.

Vastuullisuus
Ymmärrämme vastuumme ja kannamme sen. Korostamme kaikessa toiminnassa ekologista vastuullisuutta ja minimoimme aina toiminnassamme luontoon kohdistuvat jäljet. Pyrimme olemaan yrityskansalaisena sekä työnantajana moitteettomia.

Turvallisuus
Työturvallisuusohjeistus, -käytännöt ja -asenne ovat meillä aina ajan tasalla ja me myös noudatamme niitä. Turvallisuus tarkoittaa lisäksi sitä, että meihin voi luottaa. Työntekijöidemme tulee kokea työympäristönsä turvalliseksi niin konkreettisesti kuin henkisestikin.

Kunnioitus
Inergia toimii tasa-arvoisesti ja puolueettomasti. Me kunnioitamme ja arvostamme kaikkia asiakkaitamme sekä sidosryhmiämme. Lappilaisena toimijana haluamme osaltamme kantaa vastuuta herkästä ja arktisesta luonnosta. Myös työtoverimme ovat meille tärkeitä ja edistämme sekä ylläpidämme tasapuolista, lämmintä ja hyväksyvää työilmapiiriä.