Vastuullisuusstrategiamme

Lappilaisena toimijana haluamme kantaa vastuuta paikallisesta luonnosta. Pohjoisen erityislaatuinen luonto on herkkä ja hitaasti uusiutuva. Korostamme kaikessa toiminnassa ekologista vastuullisuutta sekä minimoimme aina luontoon kohdistuvat jäljet. Olemme vastuullisesti toimiva lappilainen energiatalo, joka takaa ekologista energiaa, lämpöä ja puhdasta vettä lappilaisille asukkaille sekä siellä vierailleville.

ympäristö

Inarin alueen erityispiirteenä on erämaisuus ja monipuolinen luonto lehdosta metsävyöhykkeeseen, laajaan järvialueeseen ja avoimeen tunturimaastoon. Luonto on erityisen arka haavoittumaan ja pohjoisella ilmastovyöhykkeellä hitaasti uusiutuvaa. Ihmisen tekemät jäljet luonnossa näkyvät vuosikymmeniä, eivätkä joissain tapauksissa häviä ollenkaan.

Matkailuelinkeinossa korostuu luonnon erityispiirteiden huomioon ottaminen ja matkailijoiden ohjaaminen jo olemassa oleville reiteille ja poluille. Inergia Oy pyrkii kaikessa toiminnassaan ottamaan ympäristön huomioon ja minimoimaan vahingot verkkoja rakentaessaan. Pyrimme myös sopeuttamaan rakenteet harmonisesti ympäristöön ja pitämään ne kunnossa.

Inergian arvot ovat sitä, mitä arvot parhaimmillaan niin yritystoiminnassa kuin yksityiselämässäkin ovat: asioita, jotka auttavat joskus hankalissakin päätöksentekotilanteissa. Arvomme pitävät meidät oikeassa suunnassa.

Rehellisyys

Toimintamme on aina ja kaikissa tilanteissa avointa sekä rehellistä. Tämä koskee niin ulkoisia kontaktejamme kuin sisäistäkin työskentelyämme. Noudatamme tunnollisesti osakeyhtiölakia sekä erityisesti energiayhtiöille asetettuja lakeja ja säädöksiä.

Vastuullisuus

Ymmärrämme vastuumme ja kannamme sen. Korostamme kaikessa toiminnassa ekologista vastuullisuutta ja minimoimme aina toiminnassamme luontoon kohdistuvat jäljet. Pyrimme olemaan yrityskansalaisena sekä työnantajana moitteettomia.

Luotettavuus

Luottamus on osa työyhteisömme sosiaalista pääomaa ja välttämätön osa hyvää asiakaskokemusta. Luottamus mahdollistaa työyhteisömme kehittymisen ja sen luovuuden. Sitä osoitetaan tasapuolisella kohtelulla, oikeudenmukaisella johtamisella, sovittujen toimintatapojen noudattamisella, arvostavalla vuorovaikutuksella sekä yhtiön muiden arvojen avulla ja avoimella tiedonvälityksellä. Laadukas yhteistyö sekä edellyttää että vahvistaa luottamusta sidosryhmissämme, ja pitää toimintamme turvallisena.

Kunnioitus

Inergia toimii tasa-arvoisesti ja puolueettomasti. Me kunnioitamme ja arvostamme kaikkia asiakkaitamme sekä sidosryhmiämme. Lappilaisena toimijana haluamme osaltamme kantaa vastuuta herkästä ja arktisesta luonnosta. Myös työtoverimme ovat meille tärkeitä ja edistämme sekä ylläpidämme tasapuolista, lämmintä ja hyväksyvää työilmapiiriä.

Vesi

Voit nauttia laadukkaasta ja turvallisesta vedestä helposti avaamalla vain vesihanan. Alueella käytetään ainoastaan käsittelemätöntä pohjavettä.

Kaikki vedet puhdistetaan tehokkaasti ennen niiden laskemista vesistöihin. Esimerkiksi jäteveden kiintoaineesta ja fostorista 99 % poistetaan puhdistuksessa.

Energia

Etäisyydet Lapissa ovat pitkät ja lämpötilan vaihtelut suuria. Toimintaympäristön jatkuvan valvonnan, huollon, ennakoinnin ja kehittämisen ansiosta Inergian sähkön jakelu on mahdollisimman varmaa ja luotettavaa.

Lämpö

Tarjoamme ekologisen ja paikallisen kaukolämmön, josta 99 % tuotetaan uusiutuvilla biopolttoaineilla.

Pin It on Pinterest

Share This