Strategia 2020–2025

Päätehtävänämme on turvata toiminta-alueemme lämmön, veden ja sähkön saanti.

Visionamme on Lapin paras asiakaskokemus, joka tarkoittaa, että kaikki liittymät saa haettua yhdellä hakemuksella, pidämme asiakkaistamme huolen kuuntelemalla, neuvomalla ja opastamalla. Lisäksi edesautamme säästäväistä ja ympäristöystävällistä energian ja veden käyttöä.

Katso tavoitteemme vuodelle 2025: Inergia_strategia_2020–2025

Pidämme huolen

Huolenpitoa korostamaan olemme lisänneet kolme teemaa. Kuuntelemme aktiivisesti, sillä asiakastarpeita on monia erilaisia ja ne voivat muuttua nopeallakin syklillä. Opastamme asiakkaitamme sähkön, veden ja lämmön käytössä ja rakentamiseen liittyvissä tarpeissa. Opastamiseen sisältyy myös edesauttaminen säästäväiseen energian sekä veden kulutukseen ympäristöystävällisyys huomioiden. Palvelemme asiakkaitamme monikanavaisesti; päivittäin asiakaspalvelussa puhelimitse, sähköpostilla, ajanvaraustapaamisilla ja somessa. Vikatilanteissa vastaamme päivystysnumeroissamme ympäri vuorokauden. Vastaamme myös siitä, että konsernimme kantaa vastuunsa ympäristön, yhteiskunnan ja henkilöstön osalta. Käytämme laadukkaita tuotteita ja palveluntarjoajia sekä pidämme huolen asiakkaidemme tietosuojasta.

Jotta kanssamme on helppo asioida, olemme organisoituneet selkeästi. Sähköasiantuntijamme keskittyvät sähköön, vesiasiantuntijat veteen ja yhtälailla lämpöasiantuntijat lämpöön. Joitakin palveluitamme olemme keskittäneet; esimerkiksi liittymät hoituvat yhdellä kertaa ja asiakaspalvelumme ratkaisee sähköön, veteen ja lämpöön liittyvät asiat yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Onnistumisemme kulmakiviksi olemme hahmottaneet palvelun, kestävät investoinnit, automaation hyödyntämisen ja ammattitaitoiset ihmiset.

 

Inergian arvot ovat sitä, mitä arvot parhaimmillaan niin yritystoiminnassa kuin yksityiselämässäkin ovat: asioita, jotka auttavat joskus hankalissakin päätöksentekotilanteissa. Arvomme pitävät meidät oikeassa suunnassa.

Rehellisyys

Toimintamme on aina ja kaikissa tilanteissa avointa sekä rehellistä. Tämä koskee niin ulkoisia kontaktejamme kuin sisäistäkin työskentelyämme. Noudatamme tunnollisesti osakeyhtiölakia sekä erityisesti energiayhtiöille asetettuja lakeja ja säädöksiä.

Vastuullisuus

Ymmärrämme vastuumme ja kannamme sen. Korostamme kaikessa toiminnassa ekologista vastuullisuutta ja minimoimme aina toiminnassamme luontoon kohdistuvat jäljet. Pyrimme olemaan yrityskansalaisena sekä työnantajana moitteettomia.

Luotettavuus

Luottamus on osa työyhteisömme sosiaalista pääomaa ja välttämätön osa hyvää asiakaskokemusta. Luottamus mahdollistaa työyhteisömme kehittymisen ja sen luovuuden. Sitä osoitetaan tasapuolisella kohtelulla, oikeudenmukaisella johtamisella, sovittujen toimintatapojen noudattamisella, arvostavalla vuorovaikutuksella sekä yhtiön muiden arvojen avulla ja avoimella tiedonvälityksellä. Laadukas yhteistyö sekä edellyttää että vahvistaa luottamusta sidosryhmissämme, ja pitää toimintamme turvallisena.

Kunnioitus

Inergia toimii tasa-arvoisesti ja puolueettomasti. Me kunnioitamme ja arvostamme kaikkia asiakkaitamme sekä sidosryhmiämme. Lappilaisena toimijana haluamme osaltamme kantaa vastuuta herkästä ja arktisesta luonnosta. Myös työtoverimme ovat meille tärkeitä ja edistämme sekä ylläpidämme tasapuolista, lämmintä ja hyväksyvää työilmapiiriä.

Vesi

Voit nauttia laadukkaasta ja turvallisesta vedestä helposti avaamalla vain vesihanan. Alueella käytetään ainoastaan käsittelemätöntä pohjavettä.

Kaikki vedet puhdistetaan tehokkaasti ennen niiden laskemista vesistöihin. Esimerkiksi jäteveden kiintoaineesta ja fostorista 99 % poistetaan puhdistuksessa.

Energia

Etäisyydet Lapissa ovat pitkät ja lämpötilan vaihtelut suuria. Toimintaympäristön jatkuvan valvonnan, huollon, ennakoinnin ja kehittämisen ansiosta Inergian sähkön jakelu on mahdollisimman varmaa ja luotettavaa.

Lämpö

Tarjoamme luotettavan kaukolämmön, joka tuotetaan paikallisissa kaukolämpökeskuksissa.

Hippu100 -tuotteella voit varmistua, että kaikki käyttämäsi kaukolämpö on uusiutuvilla tuotettua.

 

Pin It on Pinterest

Share This