kiinteistö vesijohto- ja viemäriverkostoon

Tarjoamme puhdasta lappilaista vettä kotitalouksille ja yrityksille. Inarin Lapin Vesi Oy huolehtii toiminta-alueellaan talousveden hankinnasta ja jakelusta sekä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä. Inarin kunnan ja Sodankylän kunnan pohjoisosien toiminta-alue kartalla.

Kiinteistön vesi- ja viemäriverkoston suunnittelua varten Inarin Lapin Vesi Oy antaa liittymispaikkaa koskevat tiedot ja hakemuskaavakkeen. Suunnittelun lähtötietoja ovat liittymiskohta, vesijohdon painetaso liittymiskohdassa sekä jätevesiviemärin liittymiskorkeus.

Saatuaan lähtötiedot, rakentajan tulee toimittaa Inarin Lapin Vesi Oy:lle liitettävän kiinteistön vesijohto- sekä viemäröintisuunnitelmat, jotka tulee suunnitella ja rakentaa Suomen rakentamismääräyskokoelman D1 mukaisesti. Suunnitelmat toimitetaan kahtena sarjana, joista toinen palautetaan hyväksyttynä liittyjälle. Suunnitelmat voi toimittaa myös sähköisessä muodossa. Suunnitelmat tulevat sopimuksen liitteeksi.

Suunnitelmapiirustukset:
Asemapiirustus esim. 1:500
Rakennuksen pohjapiirustukset, vesi- ja viemärilaitteet 1:50 tai 1:100

Suunnittelun lähtötiedot ja suunnitelmien tarkastus:
LVI-Insinööri Marko Tervaniemi puh. 040 826 7554 / marko.tervaniemi@inergia.fi

Asiakaspalvelu palvelee

Inarin Lapin Vesi Oy:n vesijohto- ja viemäriverkostoon liitytään tekemällä liittymishakemus. Liittymismaksu perustuu rakennusluvan mukaiseen kerrosalaan. Rakennuslupapaperit tarvitaan sopimuksen laatimisessa. Kun liittymishakemus on käsitelty, kiinteistö voidaan liittää verkostoon. Kiinteistön liittymän rakentamisen jälkeen lähetetään allekirjoitettavaksi liittymissopimus (kahtena kappaleena) ja liittymislasku.

Liittymissopimusasiat:
Marko Tervaniemi puh. 040 826 7554 / marko.tervaniemi(@)inergia.fi

Inarin Lapin Vesi Oy suorittaa verkostoihin liittämisen sekä rakentamisen liittymiskohtaan, josta eteenpäin tonttijohtojen rakentaminen kuuluu liittyjälle. Yleensä liittymiskohta on tontin rajalla.
Tonttijohdot on rakennettava routarajan (2,8 m) alapuolelle. Mikäli johtoja ei saada rakennettua routarajan alapuolelle, pitää johdot eristää riittävillä lämmöneristeillä. Vesijohdon voi tarvittaessa suojata asentamalla johtoon saattolämmityskaapeli, joka on varustettava termostaatilla ja erillisellä katkaisijalla. Mikäli vesijohtoon asennetaan kaapeli, tulee tästä ilmoittaa Inarin Lapin Vesi Oy:lle.

Vesijohtoon ja viemäriin liittämisen sekä kiinteistölle kuuluvan tonttijohdon rakentamisen tilaukset hoitaa Marko Tervaniemi puh. 040 826 7554 / marko.tervaniemi (@) inergia.fi

Inergialla on käytössä yhteinen liittymishakemus, jolla voit hakea lämpö-, vesi- ja sähköliittymän yhdellä kertaa. Alla olevasta linkistä liittymishakemukseen.

Suomen Vesilaitosyhdistys ry Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. Katso Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot 1.4.2017 alkaen:

Pin It on Pinterest

Share This