liity sähköverkkoon

1. Sähköliittymän tilaus

Sähköliittymiä toimitetaan ympäri vuoden. Sähköliittymän toimitusaika on noin kahdeksan (8) viikkoa.

Hinta-arvion sähköliittymälle pääset tekemään tästä linkistä.

Suosittelemme täyttämään Inergian liittymishakemuksen sähkö-, vesi- ja lämpöliittymille uutta rakentamista tai remontointia suunnitellessa. Saat suunnitteluun avuksesi ammattitaitoiset asiantuntijamme, jotka auttavat löytämään parhaat liittymäratkaisut.

2. Sopimuksen saavuttua

Käytämme ensisijaisesti sähköistä allekirjoitusta, joka on nopea ja helppo tapa toimia. Saatte meiltä ilmoittamaanne sähköpostiin kutsun tulla allekirjoittamaan sopimus, jonka luettuanne voitte allekirjoittaa sen suomalaisilla pankkitunnuksillanne. Saatte oman kopionne allekirjoitetusta sopimuksesta sähköpostiinne.

Jos haluatte, sopimus voidaan toimittaa postitse, joka on hitaampi tapa ja kestää useita päiviä. Kun sopimukset saapuvat postissa, allekirjoittakaa ja lähettäkää sopimukset takaisin meille mukana tulevalla palautuskuorella.

Allekirjoittamisen jälkeen teille lähetetään lasku ja teidän kappaleenne lopullisista allekirjoitetuista sopimuksista.

3. Ennen sähkön kytkemistä

Ennen sähkön kytkemistä, sähkönmyyntisopimus täytyy olla tehtynä vapaavalintaisen sähkönmyyjän kanssa.

4. Työmaasähkö

Jos tarvitsette työmaasähköä, ottakaa yhteyttä omaan urakoitsijaanne. Mikäli tarvitsette rakentamisen ajaksi työmaasähkökeskuksen, keskuksen voi tilata esimerkiksi Ellappi Oy:ltä.

4.1. Urakoitsijan kaapelin asennus

Valitsemanne urakoitsija asentaa kaapelin keskukseen ja asentaa maadoitukset. Liittymiskaapeli ja keskus kuuluvat asiakkaan hankittaviksi.

Varmistakaa aina Tunturiverkon suunnittelijalta, missä kaapelinne liittymispiste alueellanne sijaitsee turhan työn ja väärään paikkaan yhdistämisen välttämiseksi.

Muistakaa myös, että:
• Maakaapeli-alueella kaapeli kaivetaan joko tontin rajalle tai jakokaapille.
• Ilmajohto-alueella kaapeli naulataan tolppaan asti.

4.2. Urakoitsijan kaapelin asennuksen jälkeen

Kun urakoitsija on asentanut kaapelin ja keskuksen, ja kaapeli on valmiina kytkettäväksi jakeluverkkoon, urakoitsija tilaa mittaroinnin yleistietolomakkeella.

>> Lomake >>

Huomatkaa, että lomake tulee toimittaa kaksi viikkoa ennen toivottua liittämispäivää. Lomake palautetaan sähköpostiosoitteeseen yleistietolomake@inergia.fi.

5. Sähköverkkoon liittyminen

Kun sopimukset on allekirjoitettu, sähköverkkosopimus ja sähkömyyntisopimus tehty ja lasku on maksettu, Tunturiverkko tulee asentamaan sähkömittarin ja liittää kaapelin jakeluverkkoon.

 

HYVÄ TIETÄÄ SÄHKÖLIITTYMÄN TOIMITTAMISESTA

Tunturiverkko Oy:n toimenkuva sähköliittymän toimittamisessa
• Liittymisoikeuden myyminen
• Laskun ja sopimuksien allekirjoitettavaksi toimittaminen
• Kaapelin jakeluverkkoon kytkeminen ja mittarin asentaminen

Tunturiverkko Oy:n toimenkuvaan eivät sen sijaan kuulu seuraavat:
• Kaapelin asentaminen keskukseen
• Kaapelin asentaminen maahan
• Kaapelin naulaaminen tolppaan
• Maadoituksien asentaminen
• Potentiaalintasauskiskon asentaminen
• Työmaa-aikaisen sähkökeskuksen vuokraaminen
• Yleistietolomakkeen täyttäminen

Edellä mainitut asiat eivät kuulu Tunturiverkko Oy:n toimenkuvaan, koska
• Asiakkaalla on oikeus valita oma sähköurakoitsijansa
• Urakoitsija tekee edellä mainitut työt ja ottaa myös vastuun sähköasennuksista
• Täyttämällä yleistietolomakkeen, urakoitsija vakuuttaa, että asennukset on asentanut urakointioikeudet omaava ammattilainen

Hinta-arvion sähköliittymälle pääset tekemään tästä linkistä.

Sivustolla haetaan ensin kohteen katuosoite tai valitaan paikka kartalta, minkä jälkeen valitaan liittymän pääsulakekoko. Tämän jälkeen järjestelmä laskee liittymälle hinta-arvion.

Huomaathan, että liittymän lopullinen hinta voi poiketa esitetystä arviosta. 

Kun liittyjän kohteen sähköasennukset ovat valmiit, liittyjän sähköurakoitsija toimittaa   yleistietolomakkeen osoitteeseen yleistietolomake@inergia.fi kaksi viikkoa ennen toivottua liittämispäivää. Yleistietolomakkeella sähköurakoitsija vakuuttaa, että liittyjän laitteet voidaan kytkeä turvallisesti sähköverkkoon. Samalla sähköurakoitsijan on tehtävä kaikille asentamilleen laitteistoille käyttöönottotarkastus ja annettava liittyjälle tarkastuspöytäkirja. Tämän jälkeen vastuu sähkölaitteistosta siirtyy liittyjälle.

Liittämisen yhteydessä Tunturiverkko Oy veloittaa PALVELUHINNASTO 01.02.2021 mukaisen kaukoluettavan energiamittarin mittarointimaksun. Mittari on sijoitettava ulos tai erilliseen tilaan, johon verkonhaltijalla on esteetön pääsy. Energiamittauksen myötä käynnistyy myös sähkön siirto sekä myynti. Sähkön siirtosopimus tehdään asiakaspalvelussamme ja myyntisopimuksen voi kilpailuttaa osoitteessa http://www.sahkonhinta.fi/ . Kummankin sopimuksen tulee olla voimassa sähkönjakelua varten.

Pääsulakkeen ollessa suurempi kuin 63 A käytetään epäsuoraa mittausta. Virtamuuntajien tarkkuusluokan tulee olla 0,2S. Virtamuuntajat tulee asentaa myös siten, että arvokilvet ovat luettavissa laitteiston ollessa käytössä. Virtamuuntajia kytkettäessä on huomioitava oikea tehon suunta. Mittauksessa tarvittavat virta- ja jännitemuuntajat hankkii aina liittyjä ja tai liittyjän sähköurakoitsija.

Tarvittaessa Tunturiverkolta on varmistettava etukäteen, että verkkoon liitettävät laitteet eivät aiheuta häiriötä muille sähkön käyttäjille.

Paritaloja isommille kohteille on lisäksi tehtävä varmennustarkastus, jonka tekee valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu tarkastuslaitos. Varmennustarkastus on tehtävä ennen sähkölaitteiston ottamista varsinaiseen käyttötarkoitukseensa tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sähkölaitteiston käyttöönotosta. Varmennustarkastuksen tekijän on laadittava liittyjän käyttöön tarkastustodistus ja kiinnitettävä pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan tarkastustarra. Liittyjän on säilytettävä tarkastustodistus vähintään kymmenen vuotta.

Kiinteistön myynnin tai luovutuksen yhteydessä liittymä ei siirry uudelle omistajalle automaattisesti, vaan siitä tulee olla maininta kauppakirjassa. Liittymän siirtoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä joko toimistollamme tai asiakaspalveluumme numerossa 016 663 200.

Pin It on Pinterest

Share This