sähkö

Inergia Oy:n tytäryhtiö Tunturiverkko Oy huolehtii sähkönverkko- ja sähköliittymäpalveluista Inarin ja Utsjoen alueella sekä Sodankylän pohjoisosassa.

Lisäksi tarvitsette kotiinne sähkösopimuksen erillisen sähkönmyyjän kanssa – tämän sopimuksen voitte kilpailuttaa ja täten valita teille sopivimman sähkösopimuksen.

Asiakaspalvelu palvelee

ma-pe klo 9-15

Sähkö muodostuu kahdesta eri hyödykkeestä, verkkopalvelusta ja sähköenergiasta. Arvonlisävero sisältyy molempiin hyödykkeisiin, mutta sähkövero laskutetaan verkkopalvelun laskussa. Verkkopalvelu on paikallisen jakeluverkonhaltijan yksinoikeus, eli asiakas ei voi ostaa verkkopalvelua muualta kuin paikalliselta jakeluverkonhaltijalta. Inergia Oy:n tytäryhtiö Tunturiverkko Oy tarjoaa alueella verkkopalvelun.  Sähköenergian osuuden voi siis kilpailuttaa sitä tarjoavien tahojen, sähkönmyyjien, välillä.

Verkkopalvelu muodostuu sähköverkon ylläpidosta, sähkön siirrosta, sähkön kulutuksen mittauksesta ja taseselvityksestä. 

Taseselvityksellä tarkoitetaan eri sähkönmyyjien myymän sähköenergian määrän selvittämistä. Verkkopalvelun hinnasta käytetään myös nimitystä siirtohinta. Verkkopalvelun hintaan vaikuttavat sähköverkon pääoma-, käyttö- ja ylläpitokustannukset. Energiamarkkinavirasto valvoo hinnoittelun kohtuullisuutta.

Sähköenergian hinnasta käytetään myös nimitystä myyntihinta. Sähköenergian hinnoittelu on vapaata. Sähkönmyyjä voi käyttää hinnoittelussaan haluamaansa hintarakennetta ja -tasoa. Sähkön käyttäjä valitsee eri yhtiöiden hintatarjouksista itselleen parhaiten sopivan. Sähköenergian hintaan vaikuttavat sähkön tuotantoon käytettävien polttoaineiden hinnat, kuten kivihiilen ja maakaasun hinta. Myös päästöoikeuksien hinta sekä sähkön kysynnän määrä vaikuttavat sähköenergian hintaan.

Pohjoismaissa myös vesitilanne vaikuttaa sähköenergian hintaan. Sähköstä maksetaan sähkön valmisteveroina sähköveroa ja huoltovarmuusmaksua. Sähköverot maksetaan kulutetun energiamäärän mukaan siirtopalvelun yhteydessä. Arvonlisävero maksetaan sähköenergiasta, siirtopalvelusta ja sähköveroista. Sekä sähköenergian että siirtopalvelun hinnat eli tariffit muodostuvat tavallisesti kahdesta osatekijästä: kiinteästä perusmaksusta (esimerkiksi euroa/kk) ja kulutetun energiamäärän mukaan määräytyvästä kulutusmaksusta (esim. senttiä/kWh).

Eri yhtiöillä osatekijöiden välinen painotus voi vaihdella ja joillakin sähköyhtiöillä voi tariffeista jokin maksu puuttua. Sekä verkkopalvelulle että sähköenergialle on olemassa yleis-, aika- ja tehotariffeja. Tehotariffit soveltuvat parhaiten vain yritysten tai muiden suurempien asiakkaiden laskutukseen. Tariffit ovat vapaavalintaisia, eli asiakas voi valita tariffeista haluamansa. Lisäksi verkkopalvelulle ja sähköenergialle voi valita toisistaan riippumatta rakenteeltaan erilaiset tariffit.

Lue lisää aiheesta Energiateollisuuden sivuilta.

Hinnat

verkkopalveluehdot

the terms of Network service:

nättjänstvillkor

Kiinteistön myynnin tai luovutuksen yhteydessä sähköliittymä ei siirry uudelle omistajalle automaattisesti, vaan siitä tulee olla maininta kauppakirjassa.

Liittymän siirtoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä joko toimistollamme tai palveluneuvojallemme. Siirrosta tehdään aina kirjallinen sopimus ja samassa yhteydessä tehdään myös sähköntoimitussopimus. Lue lisää sähköliittymän hankkimisesta tai siirrosta täältä. 

Pin It on Pinterest

Share This