Urakointi

kaapelinäyttö

Ennen maakaivuutöiden aloittamista tulee varmistaa, ettei kaivuureitillä tai alueella ole maakaapeleita tai kaukolämpöputkia. Saat maakaapeleiden ja kaukolämpöputkien sijaintitiedot kartalla tai maastoon merkittynä. Kaapeli- ja kaukolämpöputkien näytön tilaus on tehtävä viisi arkipäivää ennen kaivuutöiden aloitusta, palvelu on maksuton arkipäivinä. Nopeammilta maakaapelinnäytöiltä ja kaukolämpönäytöiltä veloitamme hinnaston mukaisen maksun. Kun maakaapeleita ja kaukolämpöputkia merkitään maastoon, on palvelun tilaaja oltava paikalla.

Palvelun voi tilata numerosta 016 663200, sähköpostilla asiakaspalvelu@inergia.fi tai Palvelupyyntösivustollamme >>

Ohjeita rakentajalle:
Lähesty kaapelia aina varovasti ja paikanna/paljasta se ensin käsikaivuna.
Älä siirrä kaapeleita omatoimisesti.
Jos kaivutilanteessa paljastuu yllättäen kaapeleita, ilmoita asiasta heti sähköyhtiölle ja pyydä ohjeita.

Huomioi myös työkohteen lähellä olevat ilmajohdot ja pylväät. Uusintanäytöstä ja työajan ulkopuolella tapahtuvasta näytöstä veloitamme työstä aiheutuneet kustannukset tilaajalta.

Asiakkaan omat kaapelit, kuten pihavalaistus, autolämmitystolppien jne. näytön voi tilata sähköasennusurakoitsijalta. Verkkoyhtiö ei vastaa näiden kaapelien näytöstä. Merkintä ei vähennä kaivuutyön suorittajan vastuuta. 

Jos osut maakaapeliin

Poistu välittömästi kaapelin vauriokohdasta tasajalkaa hyppien tai loikkien siten, että vain toinen jalka on kerrallaan maassa. Vaurioituneessa kaapelissa voi olla jännite, tai siihen voi tulla jännite uudelleen.
Siirrä kaivinkoneen kauha pois kaivannosta ja ota välittömästi yhteys sähköyhtiöön, vaikka kaapeli ei olisikaan näkyvästi vaurioitunut. Varmista, etteivät sivulliset pääse lähelle kaivantoa.

Ota yhteyttä Tunturiverkon päivystysnumeroon 040 636 2988

Puunkaatoapu

Tarjoamme maksutonta opastusta puunkaatoon sähkölinjojen välittömässä läheisyydessä. Opastamalla varmistamme, ettei puu kaadu sähköjohdolle ja aiheuta siten hengenvaaraa ihmisille tai sähköverkollemme. Puunkaatoapu tarkoittaa toimenpiteen valvomista, opastamista ja avustamista sopivin apuvälinein. Varsinainen kaatotoimenpide kuuluu asiakkaan valitseman metsurin toteutettavaksi. Metsurien yhteystietoja saat esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksen kautta.

Saat puunkaatoapua viiden työpäivän kuluessa tilauksestasi. Palvelu on maksuton arkisin työaikoina ja palvelun voi tilata numerosta 016 663 200 tai Palvelupyyntösivustollamme >>

Vahingon sattuessa

Ota välittömästi yhteys Tunturiverkko Oy:n päivystäjään, puh. 040 636 2988

Johdon päälle kaatunut puu

Suurjännitejohdon (20kV) päälle kaatuneen puun lähelle ei saa mennä,  ota tällöin yhteys Tunturiverkko Oy:n päivystäjään numeroon 040 636 2988

Pin It on Pinterest

Share This