Pidämme huolen sähkönjakelun varmuudesta maakaapeloimalla säävarmaa verkkoa ja raivaamalla säännöllisesti sähköverkon johtoalueiden puustoa, jottei sähköverkon toiminta häiriydy kaatuvista tai johtoaukealla kasvavista puista.

Kesällä 2022 ilmajohtoverkkoa raivataan seuraavissa kohteissa:
• Inari – Solojärvi – Lemmenjoki – Lisma – Ivalon Matti– Kuttura
• Ivalossa Vävyniemi – Vuostimo-oja
• Utsjoella Dálvadas – Aittisuvanto ja Pulmankijärven länsipuoli

Raivatut ja kaadetut puut ovat maanomistajien omaisuutta.

Raivauskilometrejä on noin sata, joista valtaosa sijaitsee valtion maalla. Inergialle tulee paljon kysymyksiä ja palautetta paikoilleen kaadetuista puista. Yksityishenkilö voi olla yhteydessä Metsähallitukseen, mikäli haluaa luvan hakea puita omaan käyttöönsä. Metsätalousalueilla yhteyshenkilö on Sami Pääkkö, 040 660 3779 ja luontaistalousalueilla Tuomo Kokkoniemi, 0400 205 974. Metsätalousalueita on Inarin kunnan eteläosista aina Syysjärvelle nelostien suunnassa, Koskelojokeen Karigasniementiellä ja Nitsijärveen Sevettijärventiellä. Myös Sodankylän puoli on metsätalousaluetta. Luontaistalousalueet alkavat Syysjärveltä pohjoiseen, Koskelojoesta Karigasniemeen ja Nitsijärveltä Näätämöön.

Maakaapelointia tehdään Inarin kirkonkylällä sekä Ivalossa Koppelontien–Anselmintien alueella. Kaikki kesän urakat ja urakoitsijoiden yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme inergia.fi/urakat.

Pin It on Pinterest

Share This