Veden perusmaksu muuttuu 1.1.2022 alkaen

Inarin Lapin Vesi Oy:n kustannukset ovat kasvaneet muun muassa yleisen hintatason nousun sekä uusien järjestelmien käyttöönoton sekä poistotason kasvun vuoksi. Vuonna 2020 hinnankorotus jätettiin tekemättä, jotta asiakkaillemme ei aiheutuisi lisähaittaa jo valmiiksi...

Sähkölaskuun voi vaikuttaa

Vain neljännes kuluttajista on tietoisia sähköyhtiöiden tarjoamista kulutuksen seurantapalveluista. Näihin verkosta löytyviin palveluihin kannattaa tutustua, vaikka nyt Energiansäästöviikon aikana. Niistä löytyvät tiedot ovat pohja omaan sähkölaskuun...

Pin It on Pinterest