Saariselän 110 kV-vahvuinen voimalinja valmistui loka-marraskuun vaihteessa ja perjantaina 15.11.2019 pidettiin voimalinjan virallinen käyttöönottoseremonia Saariselän uudella sähköasemalla. Paikalla juhlistamassa aikaansaannosta olivat myös Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine sekä Inarin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anu Avaskari ja Inarin kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Huotari.

Inergialta uudesta sähköasemasta ja -linjasta olivat kertomassa Tunturiverkko Oy:n verkkoliiketoiminnan johtaja Tommi Koskinen ja käyttömestari Reijo Kosola yhdessä Inergia Oy:n toimitusjohtaja Timo Jokisen kanssa.

Projektin onnistumisen takana oli Tommi Koskisen mukaan huolellinen pohjatyö ja suunnittelu sekä hyvin toiminut yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

Saariselän alueen vuotuinen sähkönsiirron kasvu on ollut n. 10 prosentin luokkaa. Tähän saakka käytössä ollut voimajohto oli kooltaan 45 kV ja kävi alueen kehityksen myötä kapasiteetiltaan pieneksi. Suurempi linja mahdollistaakin alueen kasvua ja kehitystä.

Suurimmat vaikutukset 110 kV:n voimajohdon rakentamisella on sähkön toimintavarmuuteen alueella. Uuden voimajohdon käyttövarmuus on merkittävästi parempi kuin aiemmalla 45 kV:n johdolla johtuen puuvarmasta rakenteesta ja jota ukkonen ei vauriota yhtä herkästi. Uudet rakenteet kestävät myös kerran 50 vuodessa esiintyvän jäätävän myrskyn. Lisäksi nykyisellä 45 kV:n johdolla voidaan syöttää sähköä takaisin päin Ivaloon ja siitä ohi aina Kaamaseen saakka, jolloin käyttövarmuus kasvaa Saariselältä Kaamaseen. Takaisinsyöttö mahdollistaa myös Ivalon päämuuntajien huoltamisen.

Saariselän voimajohdon ja sähköaseman rakentamisprojekti on alueellisesti ollut suuri investointi. Kokonaisuudessaan projekti toteutettiin onnistuneesti hyvin ripeällä aikataululla vuoden aikana. Uusi linja palvelee sellaisenaan seuraavat 50 vuotta.

Näkymiä uudelta asemalta.

Yksi tärkeimpiä kriteereitä on ollut uuden linjan mahdollisimman hyvä maisemointi olemassa olevaan linjaan ja maastoon. Reittivaihtoehtojen selvityksissä tutkittiin neljää eri vaihtoehtoa, joista ympäristöselvitysten perusteella päädyttiin parhaiten maastoutuvaan ratkaisuun, joka myötäilee olemassa olevaa 220kV voimajohtoa mahdollisimman paljon, mutta poikkeaa Raiviovaaran ja Alapään rinteillä lännemmäs.

Suuremman linjan asiakashyödyt ovat myös moninaiset. Kun sähkönjakelun pullonkaula on nyt saatu purettua, mahdollistetaan sähkön osalta alueen matkailun kehittämistä. Lisäksi 110 kV-voimalinjassa kulkee valokuitu ukkosköydessä Saariselältä Ivaloon ja saadaan lisää valokuituverkkoa operaattorien käyttöön.

Uuden linjan käyttövarmuudella taataan turvatumpaa sähkönjakelua alueen asukkaille ja yrityksille. Maasulun kompensoinnilla vähennetään lyhyiden, alle kolme minuuttia kestävien sähkökatkojen määrää. Vikatilanteissa voidaan ottaa varayhteys käyttöön, jolloin sähkökatkosten kestoa saadaan lyhennettyä. Kun sähköasemalta on useampia johtolähtöjä, on sähkökatkojen vaikutusalue myös pienempi. Saariselän alueelle on myös suunnitteilla vuosina 2020-2021 rakennettava uusi johtolähtö Kiilopään ja Kakslauttasen suuntaan, minkä myötä pystytään takaamaan, etteivät sähkökatkot ylitä taajama-alueen kuuden tunnin rajaa.

Koska projekti pysyi budjetissaan, ei verkkoyhtiöllä ole tarvetta nostaa siirtohintoja. Tunturiverkko Oy:n kannalta sähkönjakelun pullonkaulan purkaminen vapauttaa myös sähköverkon kehittämisen resursseja ja investointeja muille alueille ja myös korjausvelka vähenee.

Saariselän uusi sähköasema on julistettu avatuksi.

Tunturiverkko Oy:n verkkoliiketoiminnan johtaja Tommi Koskinen kiittää yhtiönsä puolesta paikallisia asiakkaita, Tunturiverkko Oy:n työntekijöitä sekä projektin yhteistyökumppaneita Destia Oy:tä ja VEO:tä sekä Ellappia.

Pin It on Pinterest

Share This