Tunturiverkon lokakuun 2022 asiakaskirjeessä ilmoitettu hinnasto astuu voimaan kokonaisuudessaan 1.4.2023.

Alkuperäinen aikataulu hinnastolle oli 1.12.2023, mutta tietojärjestelmien vaihto edellytti hitaampaa ja porrastettua aikataulua.

Hinnasto päivitettiin muuttuneen lainsäädännön ja vanhentuneiden sopimusjärjestelyiden takia.

Hinnat pysyvät ennallaan, vuodelta 2017 peräisin olevalla tasolla.

Taustaa:

Tiedotimme 1.12.2022 voimaanastuvasta hinnastosta 3.10.2022 päivätyllä asiakaskirjeellä.

Kaikkia asiakkaita koskevat muutokset:

  • tuotenimet uudistetaan

 

Sähköntuottajia koskevat muutokset:

  • pientuotannolle (<100kVA) lisätään energiamaksu
  • Yli 2MVA tuotanto hinnoitellaan

 

Ainoastaan suuria sähkönkäyttäjiä koskevat muutokset (pääsulake yli 3x63A ja vuosikulutus yli 100 000 kWh):

  • tehomaksujen tehonmääräytymisperuste muutetaan
  • loistehomaksu poistetaan

Pin It on Pinterest

Share This