Päivitys 18.6.2021 klo 14:00: lisätty KKV:n linkki uutisen loppuun. KKV:n uutisessa toimintaohjeita asiakkaille.

 

Fi-Nergy Voima Oy, Fi-Nergy Voima OÜ sekä 365 Hankinta Oy eivät voi jatkaa sähköntoimituksia asiakkailleen tasevastaavan puuttumisen vuoksi. Yhtiöiden asiakkaiden sähkönjakelua ei katkaista välittömästi. Energiavirasto kehottaa asiakkaita tekemään pikaisesti sopimuksen valitsemansa uuden sähkönmyyjän kanssa.

Fi-Nergy Voiman ja 365 Hankinnan sähköntoimitukset asiakkaille keskeytyvät, koska yhtiöillä ei ole tasevastaavaa kantaverkkoyhtiö Fingridin purettua 11.6.2021 tasevastaavana olleen yrityksen tasepalvelusopimuksen. Sähkömarkkinalainsäädäntö edellyttää sähkönmyyjällä olevan tasevastaava.

Fi-Nergy Voiman ja 365 Hankinnan asiakkaiden sähkönjakelua ei katkaista välittömästi. Tunturiverkko Oy lähettää asiakkailleen ilmoituksen sähkönmyyjän puuttumisesta ja pitää huolen sähköntoimituksen jatkumisesta kuluttaja-asiakkaille vähintään kolmen viikon ajan ilmoituksen lähettämisestä. Sähkönjakelun jatkuminen edellyttää, että asiakkaat itse tekevät sopimuksen uuden sähkönmyyjän kanssa. Jos asiakas ei tee sopimusta uuden sähkönmyyjän kanssa Tunturiverkko Oy:n ilmoittaman ajan kuluessa, Tunturiverkko Oy:llä on oikeus katkaista asiakkaan sähkönjakelu verkkopalveluehtojen mukaisesti.

Energiavirasto kehottaa yhtiöiden asiakkaita etsimään välittömästi uuden sähkönmyyjän ja solmimaan tämän kanssa uuden sähkönmyyntisopimuksen. Tunturiverkko Oy ei voi siirtää asiakkaita automaattisesti minkään sähkönmyyjän asiakkaiksi, koska asiakkaalla on vapaus valita oma sähkönmyyjänsä. Asiakas voi valita uuden sähkönmyyjän esimerkiksi kilpailuttamalla sähkösopimuksen Energiaviraston ylläpitämässä sahkonhinta.fi-palvelussa. Uudelle sähkönmyyjälle tulisi varata vähintään 14 päivää sähköntoimituksen järjestämiseen, jotkut myyjät saattavat vaatia pidemmänkin ajan. Uusi sopimus pitäisi siis solmia viipymättä, jotta sähkönjakelu kotitalouteen ei katkeaisi.

Asiakkailla ei ole oikeutta saada tilapäistä kolmen viikon sähköntoimitusta Tunturiverkko Oy:ltä samalla hinnalla ja ehdoilla, joista he ovat sopineet sähkönmyyjän kanssa. Elleivät Tunturiverkko Oy ja asiakas pääse ehdoista yksimielisyyteen, asian ratkaisee Energiavirasto.

Lisätiedot:

Inergia Oy asiakaspalvelu (arkisin klo 9-15), puh. 016 663 200

 

Linkki uutiseen Energiaviraston sivuilla:

Energiavirasto kehottaa Fi-Nergy Voiman ja 365 Hankinnan asiakkaita valitsemaan pikaisesti uuden sähkönmyyjän – Energiavirasto

Linkki asiakasohjeisiin kilpailu-ja kuluttajaviraston (KKV) -sivuilla:

https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/2021/18.6.2021-fi-nergy-voiman-ja-365-hankinnan-sahkontoimitus-keskeytynyt-tietoa-kuluttajan-oikeuksista-ja-velvollisuuksista/

 

Pin It on Pinterest

Share This