Inergia Lämpö Oy:n Hippu -kaukolämpö on kestävää energiaa, joka tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Energiaa, joka tuotetaan uusiutuvista luonnonvaroista, kutsutaan bioenergiaksi.  Bioenergia on sekä ekologinen että kustannustehokas lämmitysratkaisu niin kotitalouksille kuin yrityksille. Energiaa tuotetaan usein biomassasta, joka voi koostua hakkeesta, turpeesta tai puusta. Hippu-kaukolämmöstä 98 % tuotetaan uusiutuvilla biopolttoaineilla. Käytetyt lämmöntuotannon polttoaineet ja kertyneet hiilidioksidipäästöt raportoidaan läpinäkyvästi vuosikertomuksessa.

Biopolttoaineella tuotettu lämpö otetaan talteen ja siirretään kaukolämpöveteen. Lämpö siirretään kiinteistöihin kuumana kaukolämpövetenä kaksiputkisen kaukolämpöverkoston kautta. Kuuma kaukolämpövesi johdetaan kiinteistön lämmönjakokeskukseen, josta lämpö siirretään rakennuksen käyttöön pattereiden, ilmastoinnin sekä käyttöveden kautta. Kaukolämpövesi palaa jäähtyneenä takaisin lämpökeskukseen ja prosessi alkaa uudestaan.

Biopolttoaine käsitellään ja varastoidaan lämpökeskusten tarpeisiin polttoaineterminaaleissa Ivalon Lintumaan teollisuusalueella ja Inarin lämpökeskuksen piha-alueella. Kaukolämpölaitoksen biopolttoainehuolto tehdään omana hankintana kotimaisilta ja ulkomaisilta haketoimittajilta. Hippu -kaukolämpöön hankittavalta energiapuulta edellytetään PEFC -kriteerien täyttämistä. Energiapuu on ainespuuta (jota mm. selluteollisuus voi hyödyntää) edullisempaa, sillä se sisältää myös metsäteollisuuteen kelpaamatonta puuta, kuten tyvilahoa tai muuten viallista puuta. Energiarangalla tarkoitetaan ainespuuta pienempää tai heikkolaatuisempaa puuta. Metsänomistajalle on hyödyllisempää myydä ainespuu arvokkaampana jakeena kuin energiapuuksi.

Inergiä Lämpö Oy vastaanottaa vain PEFC-sertifikaatin täyttämät toimituserät. Muilta hakkuilta ei vastaanoteta toimituksia. Biopolttoaineen hankintakriteereitä arvioidaan säännöllisesti ja kriteerit viedään osaksi hankintasopimuksia. Koska Inergia Lämpö Oy ei omista metsämaata, niin hakkuu- ja keruumenetelmien osalta kehotamme kääntymään kunkin metsänomistajan puoleen.

Inergia Lämpö Oy on sitoutunut toiminnassaan takaamaan toiminta-alueensa luonnon kestävää käyttöä. Inergia Lämpö Oy:n tuottamalla kaukolämmöllä mahdollistetaan Inarin kunnan alueella kotien ja yritysten lämmitys läheltä saatuna taloudellisesti ja ekologisesti uusiutuvilla energialähteillä. IRO Researchin toteuttamassa asiakastutkimuksessa (v.2019) todettiin Inergia Lämpö Oy:llä olevan Suomen tyytyväisimmät kaukolämpöasiakkaat.

Voit tarkistaa Hippu -kaukolämmön saatavuuden alueellasi tämän linkin kautta: https://www.inergia.fi/etusivu/palvelut/kotitalouksille/kaukolampoa-kotiin/

Ps. Voit täyttää sivuillamme myös liittymishakemuksen, jolla haet yhdellä kertaa sähkö-, vesi- ja kaukolämpöliittymää. Liittymishakemukseen tästä linkistä: https://www.inergia.fi/etusivu/liittymishakemus/ 

Pin It on Pinterest

Share This