Jätevedenpuhdistamon laajennuksella pyritään ennakoimaan Inarin kirkonkylän kasvamisen aiheuttamaa lisääntyvää jätevesikuormaa.

Puhdistamoiden kokoluokan määrittää asukasvastine- eli AVL -luku, johon huomioidaan virtaama, sen vaihtelut ja puhdistamolle tuleva kuormitus. AVL-luvun perusteella määräytyvät laitoksen jäännöspitoisuuden ja poistotehon raja-arvot sekä otettavien näytteiden vuosittainen lukumäärä.

Tällä hetkellä Inarin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon hydraulinen mitoitus on 1 250 AVL ja biologinen mitoitus 750 AVL.
Laajennuksella biologista mitoitusta saadaan kasvatettua yhtä suureksi kuin hydraulinen on. Puhdistamon kapasiteetti kasvaa 500 AVL:ä.

Hankkeen suunniteltu alkamisajankohta on viikolla 20. Laajennuksen on tarkoitus olla vastaanotettuna ja hyväksyttynä 31.12.2020 mennessä. Hankkeen kokonaisbudjetti on 700 000 euroa.

Lisätietoja Inarin Lapin Vesi Oy:n toimitusjohtaja Paulus Lepistöltä:
p. 040 732 93 15
paulus.lepisto@inergia.fi

Pin It on Pinterest

Share This