Inarin Lapin Vesi Oy tiedottaa (20.5.):

Toinenkin näyte Nuorgamin ylävesisäiliöltä oli puhdas, joten poistamme veden keittokehotuksen Nuorgamin verkoston alueelta.

Tiedotamme lähiaikoina mahdollisista hyvityksistä keittokehotuksen ajalta Nuorgamin verkoston alueen asiakkaille, kun saamme käsiteltyä asian.

Kiitämme asiakkaita venymisestä poikkeusolojen aikana.

 

 

Inarin Lapin Vesi Oy tiedottaa (14.5.):

Maanantaina otetuissa vesinäytteissä ei ollut enää E. colia tai enterokokkeja. Näytteet täyttivät laatuvaatimukset.

Otamme kuitenkin vielä varmuuden vuoksi maanantaina näytteen ja mikäli tämäkin näyte on puhdas voimme keittokehotuksen poistaa.

Olemme myös päässeet hankintaneuvotteluissa sopimukseen uuden ylävesisäilön osalta ja säiliörakenteet ovat lähteneet tuotantoon.

Mahdolliset hyvitykset määritetään sen jälkeen, kun tilanne on palautunut normaaliksi ja asia voidaan käsitellä kerralla. Olemme sitoutuneet maksamaan ainakin keittokehotuksen aikaisen puhtaan veden perusmaksun.

Kiitämme asiakkaita venymisestä poikkeusolojen aikana.

 

***

Inarin Lapin Vesi Oy tiedottaa (7.5.):

Ylävesisäiliön näytteessä oli vielä vähäinen määrä E. Colia, mutta verkostosta otetuissa kahdesta näytteessä ei ollut enää.

Veden keittokehotusta pidetään edelleen voimassa, vaikka tilanne on selkeästi paranemaan päin.

Otamme jälleen ensiviikolla uudet näytteet.

Pahoittelemme aiheutunutta häiriötä.

 

***

Inarin Lapin Vesi Oy tiedottaa (30.4.):

Keskiviikkona 29.4.2021 Nuorgamin ylävesisäiliöstä otetuissa näytteissä löytyi vielä E. Colia, joten keittokehotus pysyy voimassa, vaikka vesi on alkanut kirkastumaan.

Otamme jälleen ensi viikolla uudet näytteet. Myös uuden säiliön hankintaa viedään eteenpäin.

Kaikesta huolimatta toivotamme hyvää Vappua!

 

***

Inarin Lapin Vesi Oy tiedottaa (26.4.):

Niitto-oja saatiin auki 22.4. ja tällöin näytti myös säiliöön tuleva virtaus loppuvan. Seuraavat näytteet otetaan keskiviikkona 28.4., jolloin vesi on ehtinyt toivottavasti vaihtua. Tulokset tulevat mahdollisesti perjantaina.

Vedenkeittokehotusta jatketaan, kunnes olemme saaneet näytteillä todettua veden puhtaaksi.

Nuorgamin uuden säiliön piirustukset ovat valmistelussa ja kuvien hyväksynnästä säiliön valmistumiseen menee n. 3-4 viikkoa. Uusi säiliö pyritään asentamaan kesäkuun aikana.

Pahoittelemme aiheutuvaa vaivaa.

***

Inarin Lapin Vesi Oy tiedottaa (22.4.):

Poistamme torstaina 22.4. paannejäätä ylävesisäiliön läheisyydessä Nuorgamissa. Polanteen poiston yhteydessä katkeaa kelkkaura kyseiseltä kohdalta ja todennäköisesti puron yli menevä silta hajoaa. Paannejään poistolla pyritään estämään pintavesien pääsyä ylävesisäiliöön.

 

***

Inarin Lapin Vesi Oy tiedottaa (21.4.2021)

Alustavien tietojen mukaan ylävesisäiliössä on vieläkin E. Colia, joten keittokehotusta joudutaan jatkamaan. Varavedenjakelua jatketaan entisellään.

Pahoittelemme aiheutunutta häiriötä.

 

****

Inarin Lapin Vesi Oy tiedottaa (16.4.2021):

13.4. otetuista vesinäytteistä saatujen alustavien tuloksien mukaan ylävesisäiliössä oli vielä E. Coli -bakteeria, joten joudumme jatkamaan keittokehotusta. E. Coli -bakteeripitoisuus on pienentynyt aiemmasta ja vesi on silminnähden kirkkaampaa. Veden keittokehotuksen poistamista voimme seuraavan kerran tarkastella ensi viikon alussa otettavien vesinäytteiden perusteella. Alustavien tulosten arvioidaan olevan tiedossa keskiviikkona tai torstaina.

Nuorgamin vesiasiakkaille hyvitetään puhtaanveden perusmaksuosuus keittokehotuksen ajalta.

Nuorgamin osalta Inarin Lapin Vedellä on uuden säiliön hankintaneuvottelut menossa Tähän uuteen ylävesisäiliökokonaisuuteen on tarkoitus sisällyttää myös UV-desinfiointi, jolla mahdollisia bakteeriongelmia pystytään estämään.

Pahoittelemme aiheutunutta häiriötä.

 

****

Inarin Lapin Vesi Oy tiedottaa (14.4.2021):

Tiistaina 13.4. on otettu uudet vesinäytteet, joiden tulosten odotetaan valmistuvan viimeistään torstaina 15.4. Tiedotamme lisää tulosten saavuttua.

 

****

Inarin Lapin Vesi Oy tiedottaa (8.4.2021):

Tiistaina otetuissa vesinäytteissä on havaittu E.Coli bakteeria. Tästä johtuen Inarin Lapin Vesi Oy antaa veden keittokehotuksen Nuorgamin kylän alueelle. Ruuan valmistuksessa käytettävä vesi ja juomavesi tulee keittää vähintään 5 min. Peseytymiseen vettä voidaan käyttää normaalisti. Toimitamme kaksi varavesiasemaa Nuorgamin kylälle.

Pahoittelemme aiheutunutta häiriötä ja tiedotamme lisää tilannekuvan parantuessa.

 

****

Inarin Lapin Vesi Oy tiedottaa (5.4.2021):

Työntekijämme kävi asiakkaan ilmoituksesta maanantaina 5.4.2021 tarkastamassa vedenottamon ja ylävesisäilön Nuorgamin kylässä. Vedenottamon vesi on kirkasta, mutta ylävesisäiliön vedessä on havaittavissa hieman väriä. Säiliöön näyttäisi suotautuvan vettä ympäröivästä maasta ja tämä todennäköisesti aiheuttaa värin vedessä.

Pyrimme ottamaan ylimääräiset vesinäytteet tiistaina 6.4.2021 veden hygieenisyyden varmistamiseksi. Annamme alueelle veden keittosuosituksen, kunnes saamme laboratoriosta näytteiden tulokset.

Edellinen näyte on Nuorgamista otettu 23.2. ja tällöin vesi täytti laatuvaatimukset, vaikka väriä vedessä oli jo silloin.

Tiedotamme lisää viimeistään perjantaina 9.4., jolloin vesinäytteiden tulosten olisi tarkoitus olla valmiit.

Pahoittelemme mahdollista aiheutuvaa haittaa.

 

Lisätietoja:

Paulus Lepistö

Toimitusjohtaja

Inarin Lapin Vesi Oy

p. +358 40 732 93 15

Pin It on Pinterest

Share This