TIEDOTE LIETTEIDEN VASTAANOTON MUUTOKSISTA JA KULKUOIKEUKSISTA 9.11.2023 alkaen

Inarin Lapin Vesi Oy muuttaa käytäntöjä koskien lietteiden vastaanottoa ja kulkuoikeuksia. Samalla omaehtoinen pääsy Inarin Lapin Vesi Oy:n tiloihin lopetetaan.

Kompostointia koskevien määräysten mukaan rasvan vastaanottoon ei saa tuoda muuta kuin rasvakaivoista olevaa lietettä. Rasvalietettä tuovassa säiliössä ei saa olla mukana muuta kuin rasvakaivojen lietteitä. Rasvojen tuonti tapahtuu kello 7.00 – 15.30 välisenä aikana, jolloin puhdistamolla on henkilökuntaa. Rasvan vastaanotto on merkitty alueella erikseen ja vain sinne saa purkaa rasvakaivoja.

Pihalle puretut kuormat merkitään vastaanottohuoneen seinällä olevaan listaan tuonnin yhteydessä.

Kuivakäymälälietteitä ei saa alueelle tuoda ollenkaan, koska vesilaitos ei niitä pysty käsittelemään.

Luvattomasta tuonnista Inarin Lapin Vesi Oy perii kaikki koituvat kustannukset jätteen tuojalta.

Paulus Lepistö
toimitusjohtaja
Inarin Lapin Vesi Oy

Pin It on Pinterest

Share This