Inergia Oy ja Inergia Lämpö Oy ovat tehneet oikaisupyynnön Suomen Kuvalehden perjantaina 8.11.2019 julkaisemaan artikkeliin Näin ei pitänyt käydä: Lapin ikivanhaa metsää poltetaan lämmöksi – Ilmaston kannalta kestäviä jätevirtoja ei riitä kaikille.

Artikkelissa oli useita asiavirheitä, joihin Inergia Oy ja Inergia Lämpö Oy ovat pyytäneet Suomen Kuvalehdeltä oikaisua. Artikkelissa käsiteltiin kaukolämmön polttoaineeksi käytettävän puuaineksen alkuperää ja laatua ilmastotavoitteiden näkökulmasta. Inergia Oy:n ja Inergia Lämpö Oy:n todettiin virheellisesti käyttävän kaukolämmön tuotannossa Inarin yhteismetsän ikivanhojen metsien runkopuita.

Inergia Lämpö Oy hankkii Inarin yhteismetsältä energiarankaa – ei tukkipuuta, kuten Suomen Kuvalehden jutussa sanottiin. Energiaranka voi sisältää myös metsäteollisuuteen kelpaamatonta puuta, kuten tyvilahoa tai muuten viallista puuta. Energiarangalla tarkoitetaan tukkipuuta pienempää tai heikkolaatuisempaa puuta.

Artikkelissa viitatulla Inergian nettisivuilla olleella videolla näkyy myös tukkipuuta, koska siinä havainnollistetaan metsäteollisuuden toimintaa, johon Inergia Lämpö Oy kaukolämpölaitoksena liittyy käyttäessään teollisuuden sivutuotteita. Videolla näkyvä tukkipuu ei päädy Inergia Lämpö Oy:n kaukolämpölaitoksiin vaan se menee sahateollisuuteen, mistä Inergia Lämpö Oy ostaa teollisuuden sivutuotteita, kuten purua, kuorta ja sahauspinnoista tehtyä haketta. Suoraan Inarin yhteismetsältä Inergia Lämpö Oy:n kaukolämpölaitoksiin päätyy sahateollisuuteen kelpaamatonta materiaalia.

Inergian nettisivuilla ollut video on useita vuosia vanha ja sen alkuperäinen tarkoitus on ollut kuvata kaukolämmön liittymistä lähialueen metsäteollisuuteen. Koska videossa ei ole tekstiä tai selostusta, voidaan se helposti tulkita väärin. Väärinkäsitysten välttämiseksi video on poistettu Inergian nettisivuilta.

Toisin kuin artikkelissa todettiin, Inergia Lämpö Oy tuottaa tällä hetkellä kaukolämpöä ainoastaan Inarin kunnan alueella.

Inergia Oy toimii Inarin kunnan lisäksi Utsjoen kunnan ja pohjoisen Sodankylän alueella sähkönjakelussa ja vesihuollossa.

 

Inergia Oy ja Inergia Lämpö Oy ovat sitoutuneet toiminnassaan takaamaan toiminta-alueensa luonnon kestävää käyttöä. Inergia Lämpö Oy:n tuottamalla kaukolämmöllä mahdollistetaan Inarin kunnan alueella kotien ja yritysten lämmitys läheltä saatuna taloudellisesti ja ekologisesti uusiutuvilla energialähteillä.

 

Lisätietoja:

Inergia Oy:n toimitusjohtaja Timo Jokinen puh. 050 589 8854

Inergia Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Mika Järvenpää puh. 044 306 7554

Pin It on Pinterest

Share This