Päivitys 14.5.2020

Inarin Lapin Vesi Oy tiedottaa:

Mahdolliseen tulvaan valmistauduttaessa kiinteistöjen on hyvä ottaa huomioon mahdollinen tulviminen viemäriverkkoon. Mikäli tulvavesi yltää viemäriverkkoon asti, pääsee se mahdollisesti edelleen tonttijohtoja pitkin kiinteistöihin ja rakenteisiin mm. lattiakaivojen kautta.

Viemäriverkostoon päästessään viemärit tulvivat samalla tasolla varsinaisen tulvaveden pinnan kanssa. Eli jos tulvariskialueella oleva kiinteistö esimerkiksi varautuu sokkelitason ylittävään tulvaveteen muovituksilla, kannattaa samalla varautua tulppaamaan lattiakaivot tai tonttiviemäri kiinteistön puolelta.

Yhä viilenevää ja pitkää kevättä toivottaen ja toivoen

Inarin Lapin Vesi Oy

 

Uutinen 24.4.2020

Inergia Oy:llä ja sen tytäryhtiöillä on varautumissuunnitelmia poikkeavia olosuhteita varten osana normaalia toimintaa. Suunnitelmilla ja varautumisella turvataan sähkön, veden ja lämmön saantia poikkeavissa olosuhteissa Osa suunnitelmasta on jo otettu käyttöön koronatilanteen myötä ja mm. toimitalojen henkilöstö on siirtynyt etätöihin. Asentajat voivat jatkaa työtehtäviään normaalisti, sillä työ on pääosin yksin tai parin kanssa tehtävää eikä tapahdu väkijoukossa. Näillä toimenpiteillä pyritään estämään yhteiskunnan kannalta kriittisten laitosten henkilökunnan yhtäaikainen poissaolo sairauden vuoksi.

Erityisesti Ivalojoen kevättulvasta ennustetaan normaalia suurempaa tänä vuonna. Sen vuoksi Inergia -konsernissa on valmisteltu kevättulvasta johtuvien haasteiden ratkaisemista yhteistyössä alueen viranomaisten kanssa. Inergian Ivalon toimitalo sijaitsee kylän keskustan alueella, johon tulvan ääritilanteessa ennustetaan yltävän. Tulvahuippu on ennusteiden mukaan toukokuun loppupuolella, mutta vesi nousee joessa ennusteiden mukaan jo pari viikkoa ennen tätä. Sään muutokset jäiden lähdön jälkeen vaikuttavat olennaisesti tulvan suuruuteen. Inergia suosittelee seuraamaan ajantasaista tilannetta tulvan kehittymisestä alla olevista linkeistä.

Viranomaiset muistuttavat kansalaisia, että oman omaisuuden suojaaminen on jokaisen omalla vastuulla. Kiinteistöjen omistaja voi varautua kevään tulvatilanteeseen seuraamalla aktiivisesti tiedotteita, hankkimalla tarvittaessa suojaustarvikkeita ja siirtämällä irtaimen omaisuuden pois tulva-alueelta. Pelastuslaitoksen ja kuntien resurssit eivät riitä akuutissa tilanteessa suojaamaan kaikkia yksittäisiä kiinteistöjä samanaikaisesti.

Lisää tietoa tulvaan varautumisesta Lapin alueella tästä linkistä:

https://www.inari.fi/fi/tiedotteet-ja-kuulutukset/tiedotteet/lapin-suuret-lumimaarat-edellyttavat-varautumista-kevaan-tulviin.html

Inarin kunta kokoaa tälle sivulle kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja ohjeet:

https://www.inari.fi/fi/palvelut/tulvatiedottaminen.html

Opastusvideo talon suojaamiseen tulvalta:

https://www.youtube.com/watch?v=CII4YsFpt_A&feature=youtu.be

Pin It on Pinterest

Share This