Sähkönkäyttö lisääntyy nopeasti sähkön korvatessa fossiilisia polttoaineita muun muassa lämmityksessä ja liikenteessä. Samaan aikaan verkkoon liitetään uusiutuvaa sähköntuotantoa, kuten aurinkopaneeleita.  Vihreä siirtymä ei ole mahdollista ilman sähköverkon jatkuvaa kehittämistä. Tunturiverkko haluaa kuulla asiakkaiden ja sidosryhmien mielipiteitä kehitystyöstä.

 

Aurinkopaneelit oman kiinteistön katolla, tuulivoima, sähkön varastointi ja muut uudet sähkön tuotantotavat ovat tulevaisuutta. Sähköala kehittyy vauhdilla. Puhtaamman ja toimivamman tulevaisuuden edellytyksenä ovat toimivat sähköverkot.

Sähköverkkoyhtiöt toimivat tämän kehityksen moottorina, jota ilman kehitys ei ole mahdollista. Sähköverkko on Suomessa hyvässä kunnossa ja toimii luotettavasti. Verkkojen toimiva kunnossapito ja uusiminen on hyvä pohja ponnistaa myös tulevaisuuden haasteisiin ja parantaa toimintavarmuutta entisestään.

Samanaikaisesti myös energiaverkkojen huoltovarmuuden merkitys on entisestään korostunut, koska energiavirrat muuttavat suuntaansa tuotannon kehittymisen ja geopolitiikan seurauksena.

 

Kehittämissuunnitelma kahden vuoden välein

Sähköverkkoyhtiöille on asetettu sähkömarkkinalaissa velvollisuus kehittää sähkönjakeluverkkoja. Velvoitteen noudattamista valvoo Energiavirasto.

Jokainen sähköverkkoyhtiö laatii kahden vuoden välein jakeluverkon kehittämissuunnitelman, jossa yhtiö kuvaa sähköverkon kehittämisen periaatteet ja tavoitteet kehittämisvyöhykkeittäin.

Tunturiverkon kehittämissuunnitelmissa kerrotaan, miten paikallista sähköverkkoa kehitetään tulevaisuudessa, jotta se pysyy turvallisena, takaa luotettavan sähkönjakelun ja lakisääteisten toimitusvarmuusvaatimusten toteutumisen sekä mahdollistaa energiamurroksen ja vihreän siirtymän verkkoon liittyneille asiakkailleen.

 

Asiakkailla mahdollisuus kommentoida kehitystä

Seuraavat jakeluverkon kehittämissuunnitelmat valmistuvat kesällä 2022. Ennen kehittämissuunnitelmien valmistumista sähköverkkoyhtiöiden asiakkailla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia.

Tunturiverkko Oy haluaa asiakkaansa aktiivisesti mukaan kehittämään luotettavaa, energiamurroksen mahdollistavaa, älykästä ja kustannustehokasta sähkönjakeluverkostoa. Kehittämissuunnitelmien kommentointi on tärkeä osa tätä yhtiön ja asiakkaiden välistä vuoropuhelua.

 

Tunturiverkon kehittämissuunnitelmassa sähköverkon kehittämiselle on kaksi kehittämisvyöhykettä; kehittämisvyöhyke 6 h (asemakaava-alue) ja kehittämisvyöhyke 36 h (haja-asutusalue). Kehittämisvyöhykkeillä tavoitellaan mahdollisimman kustannustehokasta verkkorakennetta, joka on harvaan asutulla alueella verkon asiakkaiden kokonaisetu. Kalliita verkkorakenteita ei voida käyttää joka paikassa pienen asiakasmäärän takia.

Tunturiverkko Oy:n näkemyksenä on, että alueen sähkön kulutus on pienoisessa kasvussa matkailun kasvuun perustuen. Alueelle ei ole tulossa tuulivoimaa eikä kaivos- tai muuta merkittävää teollisuutta.

Kuuleminen on auki 27.6.2022 klo 16 asti.

Linkki kehittämissuunnitelmaan: Kehittämissuunnitelma 2022_v1_julkinen versio

 

Kuuleminen on päättynyt 31.5.2022 klo 16. 

Käsittelemme kaikki kommentit ja julkaisemme lopullisen version heinäkuussa 2024.

 

Pin It on Pinterest

Share This