Tiedote 10.8.2020

Kirakkajoen luonnonuoman avaamiseen tähtäävä selvitys aloitetaan elokuussa

Inarin kunta selvittää Kirakkajoen luonnonuoman avaamista vaelluskaloille Ukonjärvestä Rahajärveen ja sen yläpuolisiin jokiin.

– Kirakkakönkään vesivoimalaitokseen selvityshanke ei todennäköisesti lähivuosina vaikuta merkittävästi, Inergia Oy:n toimitusjohtaja Tommi Koskinen tarkentaa.

On mahdollista, että voimalaitos on jatkossakin tärkeä Rahajärven vedenpinnan säätelyssä, vaikka luonnonuoma ja vaellusyhteys pyritäänkin avaamaan nopealla aikataululla, mikäli selvitys sen osoittaa mahdolliseksi. Selvitystyö aloitetaan elokuun 2020 aikana.

– Tavoitteena on ensisijaisesti selvittää luonnonuoman avaamisen edellytykset ja miten se on toteutettavissa parhaiten. Voimalaitoksen ollessa iäkäs lähitulevaisuudessa on kuitenkin järkevää tarkastella, saadaanko alueen kaavoittamisella ja kehittämisellä muuhun kuin voimalaitoskäyttöön parempi taloudellinen ja virkistyksellinen kokonaishyöty, kunnanjohtaja Toni K. Laine kertoo.

Selvityshankkeessa mukana ovat Inarin kunnan ja Inergian lisäksi Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset sekä Luonnonvarakeskus. Luonnonuoman avaamishanketta selvitetään valtion antaman määrärahan turvin.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Tommi Koskinen, Inergia Oy, 040 164 7504
kunnanjohtaja Toni K. Laine, Inarin kunta, 040 594 3253

Pin It on Pinterest

Share This