Uudella online tuotantoseuranta -palvelulla, EkoInfolla voit nyt reaaliaikaisesti seurata kaukolämmön tuotannon ekologisuutta. Seurantamittarista näet uusiutuvan energian sekä fossiilisten polttoaineiden suhteen tuotannossa lähes tunnin tarkkuudella.

EkoInfo hyödyntää uusinta teknologiaa, jolla siirretään raaka-ainekäytön ajantasaista tietoa, suoraan tuotannosta, verkkopalveluihin. Tällä halutaan lisätä avoimuutta ja todentaa kaukolämmön ekologisuustaso. Tuotantoseurannan avulla asiakkaat pystyvät havainnollisesti näkemään uusiutuvan energian käyttöasteen sekä kaukolämmön ympäristöystävällisyyden.

Yrityksille, jotka haluavat yritysviestinnässään korostaa ekologisia arvoja, mahdollistamme ja tarjoamme EkoInfo-tiedon. Yritykset voivat käyttää Ekoinfoa asiakasviestinnässä esim. Info-TV -kanavissa veloituksetta. Lisäksi yrityksille annamme käyttöön Hippu Kaukolämmön Eko-Sertifikaatin asiakastiloissa hyödynnettäväksi.

Hippu-kaukolämpö on kestävää energiaa, joka tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Energiaa, joka tuotetaan uusiutuvista luonnonvaroista, kutsutaan bioenergiaksi.  Bioenergia on sekä ekologinen että kustannustehokas lämmitysratkaisu niin kotitalouksille kuin yrityksille.

Bioenergiaa tuotetaan usein biomassasta, joka voi koostua hakkeesta, turpeesta tai puusta. Hippu-kaukolämmöstä 98 % tuotetaan uusiutuvilla biopolttoaineilla. Biopolttoaineella tuotettu lämpö siirretään asiakkaille kaukolämpöverkostossa kiertävän lämpimän veden avulla.

Inergia Lämpö Oy tuottaa kaukolämpöä omissa lämpökeskuksissaan Ivalon, Saariselän ja Inarin alueella. Kaukolämmöstä yhteensä 98 % tuotetaan uusiutuvilla biopolttoaineilla.

Ivalon lämpökeskus

Ivalon lämpökeskus on rakennettu vuonna 2000 ja keskuksen on toimittanut Nakkilan Konepaja Oy. Lämpökeskuksen tehoa nostettiin vuonna 2013, jolloin biokattilan hyötysuhde parani, ja nimellisteho kasvoi 3,2 MW:stä 4,5 MW:iin.

Saneerauksen myötä Ivalon lämpökeskuksen lämmön tuotannossa käytetyn öljyn määrä väheni merkittävästi.

  • Lämmön tuotanto 22 706 MWh.
  • Verkoston pituus 12,8 km.
  • Uusiutuvilla polttoaineilla tuotettu lämpö 98 %.

Saariselän lämpökeskus

Saariselän matkailutaajaman tuntumaan valmistui lämpökeskus vuonna 2007 ja lämpökeskuksen toimitti Termopoint Oy. Lämmönjakelun piirissä ovat Saariselän alueen suuret matkailuyritykset.

  • Lämmön tuotanto 9 473 MWh.
  • Verkoston pituus 2,5 km.
  • Uusiutuvilla polttoaineilla tuotettu lämpö 99 %.

Inarin lämpökeskus

Inarin kirkonkylän lämpökeskus valmistui tammikuussa vuonna 2011 ja lämpökeskuksen toimitti Vapor Oy. Asiakkaat ovat kyläkeskuksen suuret kiinteistöt.

  • Lämmön tuotanto 7 568 MWh.
  • Verkoston pituus 4,6 km
  • Uusiutuvilla polttoaineilla tuotettu lämpö 98 %.

Biopolttoaine käsitellään ja varastoidaan lämpökeskusten tarpeisiin polttoaineterminaaleissa Ivalon Lintumaan teollisuusalueella ja Inarin lämpökeskuksen piha-alueella.

Kaukolämpölaitoksen biopolttoainehuolto hoidetaan omana hankintana kotimaisilta ja ulkomaisilta haketoimittajilta.

Pin It on Pinterest

Share This