sähkökatkot

Sähkökatkokseen kannattaa varautua ennalta. Alta löydätte ohjeistusta varautumiseen sekä sähkökatkoksen sattuessa.

Ilmoitus sähkökatkoksesta voi lyhentää sähkökatkon kestoa. Ilmoituksia sähkölinjalle kaatuneiden puiden tai katkenneen sähköjohdon sijainnista otamme vastaan vikapäivystys-numerossamme 040 636 2988

Tunturiverkon päivystysnumero

[

Tarkista ensin, ettei sähkökatko aiheudu omista pääsulakkeista.

[

Jos pääsulakkeet ovat kunnossa ja lähiympäristössäsi ei näy valoja eikä naapurissakaan ole sähköä, odottele hetki. Muutamien minuuttien kuluttua automaatio voi kytkeä sähköt takaisin.

[

Jos ulkona on myrsky, sähköjen puuttuminen johtuu todennäköisesti linjalle kaatuneesta puusta. Jos  naapurilta puuttuu myös sähköt, on kyse lähes varmasti jakeluverkon viasta. Viallinen alue saadaan yleensä rajattua noin tunnin kuluessa ja tällöin saadaan suurimmalle osalle asiakkaille sähköt palautettua.

Jos sähköt puuttuvat pitempään, pyydämme soittamaan vikapäivystysnumeroomme. Kovan myrskyn aikana vikapäivystysnumeromme voi ajoittain ruuhkautua. Numerossa on nauhoitettu häiriöviesti.

[

Mikäli sähköt puuttuvat osittain, tarkista ensin, onko sähkölaite ehjä. Jos epäilet että vika on pistorasiassa, kokeilla siinä toista laitetta. Tarkista seuraavaksi kiinteistön pääsulakkeet, ryhmäsulakkeet ja mahdolliset vikavirtasuojakytkimet.

Jos sulakkeet ovat kunnossa, tarkista onko naapurilla samantyyppinen vika. Jos naapuriltasi puuttuu osa sähköistä, vika on yleensä jakeluverkossa. Tällöin pyydämme teitä ilmoittamaan asiasta vikapäivystys-numeroomme  040 636 2988.

[

Jos huomaat useiden sähkölaitteiden käyttäytyvän oudosti tai jos valaistus himmenee ja kirkastuu, kyseessä voi olla ns. nollajohtimen katkeaminen. Nollajohtimen katkeaminen voi aiheuttaa myös laitevauriota. Tällöin kytke sähkölaitteet mahdollisimman pian pois päältä. Jos mahdollista, katkaise sähköt sähkökeskuksen pääkytkimeltä vahinkojen välttämiseksi ja soita vikapäivystysnumeroon 040 636 2988.

Kiinteistön pääsulakkeet voivat sijaita erillisessä kotelossa pylväässä, talon seinällä tai pääkeskuksessa. Selvitä, missä kiinteistösi pääsulakkeet sijaitsevat. Pääsulakkeet ovat posliinisia tulppasulakkeita, ja niitä on kolme kappaletta, jonka tyypillisin koko on 25A.

Tulppasulakkeen palamisen näkee yleensä siten, että sulakkeen kannasta on irronnut pieni värillinen nasta. Tämä värillinen nasta ei välttämättä aina irtoa, ja tämän vuoksi on selvintä vaihtaa kaikki pääsulakkeet uusiin vikaa epäiltäessä.

Katkaise aina pääkytkimestä virta, ennen kuin vaihdat sulaketta.

Kaiken kokoisia tulppasulakkeita on hyvä pitää varalla kotona. Jos pääsulakkeet ovat ehjät, tulee myös tarkistaa sulakkeet talon muilta keskuksilta samalla tavalla. Uusimmissa kiinteistöissä on käytössä automaattisulakkeita perinteisten tulppasulakkeiden sijaan, eli johdonsuojakatkaisijoita. Kun nämä ovat toimineet, niin vipu on kääntynyt alaspäin.

Uusissa sähköasennuksissa käytetään lisäsuojana vikavirtasuojakytkimiä, jotka voivat olla samannäköisiä kuin automaattisulakkeet, mutta joiden toimintaperiaate on kuitenkin erilainen. Vuoden 2008 alusta lähtien kaikki uudet pistorasia-asennukset on varustettava vikavirtasuojalla. Vikavirtasuojakytkimen tunnistat TEST-painikkeesta. Vikavirtasuojat sijaitsevat joko keskuksella tai pistorasiassa. Vikavirtasuoja voi myös katkaista sähkölaitteelta sähköt.

Maahan pudonneeseen sähköjohtoon tai sähkölinjan päälle kaatuneeseen puuhun ei saa koskea. Johdossa voi edelleen olla jännite. Puiden poistosta vastaa jakeluverkkoyhtiö. Ole myös kärsivällinen sähkökatkon sattuessa. Sähkön palautuessa aloita laitteiden päälle laittaminen eri huoneiden valaistuksista. Jos sähköt eivät vieläkään toimi normaalisti, katkaise virta pääkytkimestä ja soita vikailmoitusnumeroon 040 636 2988.

Lue lisää:

Energiateollisuus ry:n myrskysivuilta sähkökatkoon varautumisesta

Katso myös ohjeistus pidempään sähkökatkokseen varautumiseen:

Pin It on Pinterest

Share This