Lumo Energia Oyj on lopettamassa toimintansa sähkönmyyjänä 1.9.2022 alkaen. Energiaviraston ja Tunturiverkko Oy:n saamien tietojen mukaan Lumo Energia Oyj on lähettänyt osalle yhtiön asiakkaista ilmoituksen, jossa se on kehottanut heitä etsimään uuden sähkönmyyjän.

Energiavirasto ja Tunturiverkko kehottavat ilmoituksen saaneita Lumo Energia Oyj:n asiakkaita etsimään uuden sähkönmyyjän mahdollisimman pian ja solmimaan tämän kanssa uuden sähkönmyyntisopimuksen. Energiavirasto ja Tunturiverkko muistuttavat, että ilmoituksen saaneita asiakkaita ei siirretä automaattisesti minkään sähkönmyyjän asiakkaiksi, koska asiakkailla on vapaus valita oma sähkönmyyjänsä. Asiakas voi valita uuden sähkönmyyjän esimerkiksi kilpailuttamalla sähkösopimuksen Energiaviraston ylläpitämässä sahkonhinta.fi palvelussa. Uudelle sähkönmyyjälle tulisi varata vähintään 14 päivää sähköntoimituksen järjestämiseen, mutta jotkut myyjät saattavat vaatia pidemmänkin ajan. Uusi sopimus pitäisi solmia siis viipymättä, jotta sähkönjakelu kotitalouteen ei katkeaisi.

Tunturiverkko pitää huolen – sähköt pysyvät päällä kolme viikkoa
Mikäli Lumo Energia Oyj:n asiakas ei löydä uutta sähkönmyyjäänsä ennen Lumo Energia Oyj:n ilmoittamaa sähköntoimituksen päättymispäivää, on Tunturiverkko jakeluverkonhaltijana velvollinen ilmoittamaan sähkönjakelun katkeamisesta ja huolehtimaan sähköntoimituksen jatkumisesta asiakkaille vähintään kolmen viikon ajan ilmoituksen lähettämisestä. Jos asiakas ei tee sopimusta uuden sähkönmyyjän kanssa Tunturiverkon ilmoittaman ajan kuluessa, on Tunturiverkolla oikeus katkaista asiakkaan sähkönjakelu.

Tunturiverkko ja Energiavirasto huomauttavat, että asiakkailla ei ole oikeutta saada tilapäistä kolmen viikon sähköntoimitusta verkkoyhtiöltä samalla hinnalla ja ehdoilla, joista he ovat sopineet sähkönmyyjän kanssa. Ellei Tunturiverkko ja asiakas pääse ehdoista yksimielisyyteen, asian ratkaisee Energiavirasto.

Energiaviraston ohjeet: Lumo Energia Oyj valmistautuu lopettamaan toimintansa – Toimi näin, mikäli olet saanut Lumo Energialta ilmoituksen etsiä uusi sähkönmyyjä | Energiavirasto

Lisätiedot:
Inergia Oy asiakaspalvelu (arkisin klo 9-15), puh. 016 663 200

Pin It on Pinterest

Share This