Vuosituhannen taitteessa perustettu Inergia Lämpö Oy tuottaa kaukolämpöä tällä hetkellä noin 170 kohteeseen Inarin kunnan alueella. Kaukolämpöliittymiä on rakennettu hyvin eri kokoisiin kiinteistöihin, jotka kaikki lämpiävät verkostossa kiertävän kuuman veden avulla. Paikallisen kaukolämpötuotannon tavoitteena on yhtiön perustamisesta saakka ollut korvata fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla, eli siirtyä alueella kiinteistökohtaisista öljylämmityksistä kohti keskitettyä, uusiutuvilla polttoaineilla toimivaa lämmöntuotantoa.

– Ensimmäisen viiden vuoden aikana kaukolämpöön liittyjissä oli ennen kaikkea öljylämmityksestä luopuneita. Myöhemmin liittymiä on rakennettu runsaasti myös uusiin kohteisiin, (toimitusjohtajana 31.10.2023 asti toiminut) Mika Järvenpää(*) kertoo.

Vuonna 2010 kaukolämpöenergiasta vain noin kymmenen prosenttia tuotettiin öljyllä. Nyt öljyä käytetään enää vuosihuoltojen ja tuotantohäiriöiden aikana. Raskaan öljyn käytöstä on luovuttu kokonaan.

– Lämmön tuottaminen kaukolämpökeskuksissamme perustuu uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Tällä hetkellä olemme päästöissä valitettavasti vuoden 2012 tasolla, mikä johtuu siitä, että olemme joutuneet käyttämään turvetta lämmöntuotannossa. Paikallisen puun saannissa on ollut jo pitkään ongelmia, eikä hakkeen tuonti Venäjältä ole enää mahdollista.
Vuodet eivät kuitenkaan ole täysin verrannollisia, sillä liittymiä on tullut kymmenessä vuodessa lisää ja energiaa on tuotettu enemmän. Yksityisistä kaukolämpöön vaihtajista suurin osa kautta historian on ollut kiinteistökohtaisesta puulämmityksestä luopujia. Kaukolämmön houkuttelevuus on usein perustunut sen huolettomuuteen, sillä polttopuiden tekeminen on ollut puulämmitteisten omakotitalojen asukkaille työlästä. Ympäristön kannalta taas polttamisen synnyttämien pienhiukkasten erotus on keskitetyssä energian tuotannossa tehokkaampaa kuin kiinteistökohtaisissa järjestelmissä.

– Isommissa kiinteistöissä kaukolämpöön vaihtaneet ovat olleet pääosin öljylämmityksestä tai suorasta sähkölämmityksestä luopujia. Kaukolämpöenergian hiilidioksidipäästöistä
kiinnostuneille voimme tarjota Hippu100-tuotteen, jonka valitsemalla asiakas voi varmistua, että energia on sataprosenttisesti uusiutuvilla tuotettua, Järvenpää sanoo.

Kaukolämpöverkkoa laajennettiin Ivalossa kesällä 2020 Peräsaajon alueella, Martankujalla ja Patunankujalla. Näiden lisäksi nyt myös Patunankiepin alueen kiinteistöillä on
mahdollisuus liittyä kaukolämpöön. Kaikki kaukolämmön saatavuusalueiden kartat löytyvät Inarin kunnan käyttämästä karttapalvelusta osoitteessa inari.karttatiimi.fi.

 

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Inergiset-asiakaslehdessä 3/2023. Linkki lehteen: https://www.inergia.fi/3d-flip-book/inergiset-syksy-2023/

(*) Mika Järvenpää toimi 16 vuoden ajan Inergia Lämpö Oy:n toimitusjohtajana 31.10.2023 asti. Paulus Lepistö aloitti Inergia Lämpö Oy:n toimitusjohtajana 1.11.2023. Paulus on myös Inarin Lapin Vesi Oy:n toimitusjohtaja.

Pin It on Pinterest

Share This