Pohjois-Lapissa sähköverkkoa on liki 3000 kilometriä. Tämän lisäksi valtakunnat rajat ylittäviä sähkölinjoja on yli kymmenen kappaletta sekä Norjan että Venäjän kanssa. Sähköverkko koostuu toisiinsa liitetyistä sähköjohdoista, sähköasemista ja niiden käyttöä tukevista laitteista sekä järjestelmistä. Siksi sähköverkon toimintaa on joskus hankala selittää yksittäisen sähköjohdon kautta.

Kaikki sähkölinjat on rakennettu kansantaloudellisesti järkevistä syistä ja ratkaisut ovat nykypäivänäkin kustannustehokkaita. Siksi rakenteeseen ei ole juurikaan odotettavissa muutoksia. Pohjois-Lapin sähköverkko kulkee tulevaisuudessa tien laidassa ja näyttää samalta kuin tänäänkin, mutta verkko on entistä kestävämpi ja sen ohjausjärjestelmät ovat pidemmälle automatisoituja. Samaten sähkönmyyjät tarjoavat asiakkaille uusia mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille, muun muassa sähkönkulutusta joustamalla.

Tulevaisuuden sähköverkko on sähköjärjestelmä, joka koostuu fyysisestä verkosta ja sen päälle rakentuvista digitaalisista palveluista. Verkkoyhtiöt, kuten Tunturiverkko Oy, tekevät osaltaan vimmatusti työtä, jotta nämä tulevaisuuden visiot saadaan muutettua todeksi. Myös lainsäätäjillä pitää muutosten kanssa kiirettä, sillä päivityskierroksia sähkömarkkinalakiin on ainakin pari kappaletta valmisteilla ja jokainen päivitys sisältää paljon yksityiskohtaisia muutoksia.

Jotta voimme olla osa tulevaisuuden toimintavarmaa sähköjärjestelmää, selvitämme nopeutetulla aikataululla eri vaihtoehtoja siltä varalta, että Suomi irrottautuu venäläisestä sähköenergiasta. Ivalosta Nellimin kautta valtakunnan rajalle kulkevan Kaitakosken voimajohdon voisikin kääntää Nellimiin tehtävälle sähköasemalle, jolloin turvaisimme Nellimin ja Nellimintien varren asiakkaiden sähkönkulutusta kahdesta suunnasta. Nyt verkko ja asiakkaiden sähkökatkot ovat valitettavasti yhden vian takana. Kääntämällä voimajohto ”toisinpäin” saataisiin vanhalle voimajohdolle uusi käyttötarkoitus ja saneerauksesta voisi tulla kannattava investointi, joka hyödyttäisi kaikkia Nellimin suunnan verkkoasiakkaita. Tämä toki vaatii vielä lisää selvityksiä, jotta Nellimin vanhan sähköaseman henkiin herättely voisi olla mahdollista.

 

Pin It on Pinterest

Share This