Tana River II -hankkeella pyritään mahdollistamaan yhteisten vesi- ja jätevesipalveluiden järjestämisen yli rajan kustannustehokkaasti sekä edesauttamaan turvatun ja laadukkaan vesihuollon.
Hanke edistää rajanylittävää yhteistyötä, luo arvokkaita kontakteja ja kokemusta eri yhteistyömuodoista sekä edistää osaamisen vaihtoa vesi- ja jätevesihuollon sektorilla.

Hankeaika on 1.6.2019- 31.5.2022 ja hankkeen rahoittajia ovat Inarin Lapin Vesi Oy sekä Karasjoen, Tenon ja Utsjoen kunnat. Hankkeeseen on saatu tukea Euroopan aluekehitysrahastosta Interreg Pohjoinen- ohjelmasta ja Lapin Liitolta. Tana River II hankkeen päätoteuttaja on Inarin Lapin Vesi Oy.

Lisätietoja hankkeesta:

https://www.utsjoki.fi/kuntalaiselle/tekniset-palvelut/rajan-ylittava-vesi-ja-jatevesiyhteistyo-tenojoen-vaikutusalueella/

Hankevetäjä:
Paulus Lepistö, Inarin Lapin Vesi Oy, toimitusjohtaja,
+358 40 7329 315
paulus.lepisto@inergia.fi

 

 

Pin It on Pinterest

Share This