Tunturiverkko Oy:n toiminta-alueella sijaitsee kaikkiaan viisi merkittävää varasyöttöyhteyttä. 110 kV -yhteys Venäjältä Ivalon sähköasemalle sekä neljä varayhteyttä Norjasta (Näätämö, Nuorgam, Peura ja Karigasniemi).

Viikolla 20 suoritettiin varasyöttöyhteyksien testaukset ja tarkistusmittaukset kolmannen osapuolen (Polarmit Oy) toimesta yhteistyössä Tunturiverkon henkilökunnan kanssa. Tunturiverkon mittausasiantuntijan Arto Tuomelan mukaan tarkistuksia on syytä tehdä, jotta voidaan varmistaa sähkön riittävyys myös poikkeusoloissa ja tällä tavalla kohentaa huoltovarmuutta: ”Näitä isoja tarkistuksia tehdään säännöllisesti, noin kolmen vuoden välein”.

Korona vaikutti myös tähän projektiin: ”testaukset ja mittaukset tehtiin Norjan rajan tuntumassa ja osa siirtymistä venyi ajallisesti, sillä mittaajat eivät voineet oikaista Norjan kautta esimerkiksi Näätämöstä Nuorgamiin, vaan joutuivat kiertämään pidempää reittiä ensin Kaamaseen ja sieltä pohjoisen suuntaan”, Tuomela toteaa.

Tuomelan mukaan tarkistusten tulos oli odotusten mukainen: varasyöttöyhteyksien testaukset ja tarkistusmittaukset saatiin suoritettua onnistuneesti.

Pin It on Pinterest

Share This