Järjestelmää kutsutaan Datahubiksi. Siihen tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja noin 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä.

Tunturiverkko oli mukana käyttöönottamassa kantaverkkoyhtiö Fingridin hallinnoimaa järjestelmää:

”Järjestelmässä on tiedot jokaisesta sähkönkäyttöpaikasta, sähkön kulutuksesta ja asiakkaan sähkösopimuksista. Järjestelmällä parannetaan asiakastietojen laatua ja sujuvoitetaan asiointia sähkösopimusviidakossa. Keskitetty tieto takaa, että kaikki markkinaosapuolet näkevät samat tiedot.”, toteaa Tunturiverkko Oy:n toimitusjohtaja Tommi Koskinen.

”Siirtyminen uuden järjestelmän käyttöön on ollut taustaprosessi, joka ei juurikaan näy asiakkaalle. Meillä on toisaalta ollut työntäyteistä aikaa, sillä pelkästään Tunturiverkolta kulkee yli 200 000 mittaustapahtumaa Datahubiin joka päivä.

Loppuasiakkaan asiointia tulee helpottamaan Datahubin asiakasportaali, johon kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella ja sieltä näkee kaikki omat sähkönkäyttötietonsa. Asiakasportaali aukeaa maaliskuussa 2022. Asiakasportaalin aukeamisesta tiedotamme erikseen”, Koskinen lisää.

 

TAUSTAA:

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi huhtikuussa 2015 Fingridiä käynnistämään Datahub -hankkeen toteutuksen.

Sähkömarkkinalain muutosesitys astui voimaan 1.2.2019, ja se velvoittaa sähkön vähittäismyyjät ja jakeluverkonhaltijat käyttämään datahubin palveluita muun muassa sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon ja sähkökaupan liiketoimintaprosessien tiedon hallinnan osalta. Jakeluverkonhaltijoiden osalta velvoitteen kohteena ovat ne jakeluverkonhaltijat, joille on myönnetty sähköverkkolupa sähköverkkotoimintaan jakeluverkossa tai suljetussa jakeluverkossa (verkkoluvan nimellisjännite on pienempi kuin 110 kV).

Lisätietoja: https://www.fingrid.fi/datahub

Pin It on Pinterest

Share This