Hyvä ja toimintavarma vesihuolto turvaa asukkaiden terveyden, puhtaan ympäristön ja elinkeinotoiminnan perusedellytykset. Toimivat ja turvalliset vesihuoltopalvelut vaativat jatkuvaa työtä ja ylläpitoa. Riskienhallinta ja kyky selviytyä häiriötilanteista edellyttävät hyvää osaamista ja riittävää resursointia. Perustoimintojen lisäksi Inarin Lapin Vesi tukee elinkeinotoiminnan kasvua ja kehittymistä, vähentämällä matkailun aiheuttamaa ympäristökuormaa keskitetyllä jätevesihuollolla.

 

Kansallinen vesihuoltouudistus käynnistyy

Maa- ja metsätalousministeriön johdolla vuonna 2021 käynnistyvällä Kansallisella vesihuoltouudistuksella etsitään ratkaisuja Suomen vesihuollon uudistamiseen ja toimintaympäristön muutosten ennakointiin. Tavoitteena on varmistaa kaikille vesihuoltolaitosten asiakkaille turvallinen ja laadukas vesihuolto sekä edistää mm. uuden teknologian keinoin vesihuollon energia- ja resurssitehokkuutta.

Vesihuoltolaitoksille pyritään varmistamaan riittävät taloudelliset ja osaamisresurssit, joiden avulla laitokset pystyvät tuottamaan asiakkailleen laadukasta ja toimintavarmaa vesihuoltopalvelua kohtuullisin kustannuksin. Keinoja voivat olla laitoskoon kasvattaminen yhdistämällä laitoksia, resurssien varmistaminen uusilla yhteistyömuodoilla tai ulkopuolisten palvelujen käyttäminen.

Tavoitteena on myös sitouttaa omistajia turvaamaan vesihuoltopalveluiden toimintavarmuutta sekä vahvistaa omistajien ja vesihuoltolaitosten välistä yhteistyötä. Vesihuoltolaitosten omistajina ja vesihuollon järjestämisvastuussa kunnilla on tärkeä rooli kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteiden toteuttamisessa.

Pin It on Pinterest

Share This