Sähkönkäyttö lisääntyy nopeasti sähkön korvatessa fossiilisia polttoaineita muun muassa lämmityksessä ja liikenteessä. Samaan aikaan sähköverkkoon liitetään uusiutuvaa sähköntuotantoa, kuten aurinkopaneeleita.  Vihreä siirtymä ei ole mahdollista ilman sähköverkon jatkuvaa kehittämistä.

Aurinkopaneelit oman kiinteistön katolla, tuulivoima, sähkön varastointi ja muut uudet sähkön tuotantotavat ovat tulevaisuutta. Sähköala kehittyy vauhdilla. Puhtaamman ja toimivamman tulevaisuuden edellytyksenä ovat toimivat sähköverkot.

Sähköverkkoyhtiöt toimivat tämän kehityksen moottorina, jota ilman kehitys ei ole mahdollista. Sähköverkko on Suomessa hyvässä kunnossa ja toimii luotettavasti. Verkkojen toimiva kunnossapito ja uusiminen on hyvä pohja ponnistaa myös tulevaisuuden haasteisiin ja parantaa toimintavarmuutta entisestään.

Samanaikaisesti myös energiaverkkojen huoltovarmuuden merkitys on entisestään korostunut, koska energiavirrat muuttavat suuntaansa tuotannon kehittymisen ja geopolitiikan seurauksena.

Sähköverkon Kehittämissuunnitelma tehdään kahden vuoden välein. Sähköverkkoyhtiöille on asetettu sähkömarkkinalaissa velvollisuus kehittää sähkönjakeluverkkoja. Velvoitteen noudattamista valvoo Energiavirasto. Jokainen sähköverkkoyhtiö laatii kahden vuoden välein jakeluverkon kehittämissuunnitelman, jossa yhtiö kuvaa sähköverkon kehittämisen periaatteet ja tavoitteet kehittämisvyöhykkeittäin. Tunturiverkon kehittämissuunnitelmissa kerrotaan, miten paikallista sähköverkkoa kehitetään tulevaisuudessa, jotta se pysyy turvallisena, takaa luotettavan sähkönjakelun ja lakisääteisten toimitusvarmuusvaatimusten toteutumisen sekä mahdollistaa energiamurroksen ja vihreän siirtymän verkkoon liittyneille asiakkailleen.

Tunturiverkon kehittämissuunnitelmassa sähköverkon kehittämiselle on kaksi kehittämisvyöhykettä; kehittämisvyöhyke 6 h (asemakaava-alue) ja kehittämisvyöhyke 36 h (haja-asutusalue). Kehittämisvyöhykkeillä tavoitellaan mahdollisimman kustannustehokasta verkkorakennetta, joka on harvaan asutulla alueella verkon asiakkaiden kokonaisetu. Kalliita verkkorakenteita ei voida käyttää joka paikassa pienen asiakasmäärän takia.

Tunturiverkon näkemyksenä on, että alueen sähkön kulutus on pienoisessa kasvussa matkailun kasvuun perustuen. Alueelle ei ole tulossa tuulivoimaa eikä kaivos- tai muuta merkittävää teollisuutta.

Asiakkailla oli mahdollisuus kommentoida kehitystä

Ennen kehittämissuunnitelmien valmistumista sähköverkkoyhtiöiden asiakkailla oli mahdollisuus kommentoida suunnitelmia. Tunturiverkko pyysi asiakkaansa aktiivisesti mukaan kehittämään luotettavaa, energiamurroksen mahdollistavaa, älykästä ja kustannustehokasta sähkönjakeluverkostoa. Kehittämissuunnitelmien kommentointi oli tärkeä osa yhtiön ja asiakkaiden välistä vuoropuhelua. Vuoden 2023-2025 Kehittämissuunnitelmaa varten pyysimme kommentteja ajalla 27.5.-27.6.2022. Vastausajan puitteissa saimme yhden sähköverkon kehittämiseen liittyvän kommentin. Kommentti koski osin sähköä tuottavaa Kirakan vesivoimalaitosta, joka ei ole Tunturiverkon, vaan emoyhtiön Inergian omistuksessa.

Kommentissa todettiin näin:

Tuulivoima on todettu saastuttavaksi. joten toivon ettei sitä edes harkita. Lisäksi sen häoriö alue on laaja joka kaventaisi jälleen porotalouden laidun aluetta

Aurinko energia lienee osan vuotta käyttökelpoinen vaihtoehto mutta pimeimpään aikaan tarvitaan muutakin sähköntuotantoa

Mikä on Kirakan tilanne, siitä ei pitäisi luopua sillä Venäjän sähköön ei pidä enää luottaa

 

Linkki Tunturiverkon Kehittämissuunnitelmaan vuosille 2023-2025: Kehittämissuunnitelma 2022

Pin It on Pinterest

Share This