Tunturiverkon sähkönjakelu oli luotettavalla tasolla ja toimitusvarmuudeksi muodostui 99,981 % vuonna 2022. Keskimääräinen asiakaskohtainen keskeytysaika oli 1,704 tuntia eli 102 minuuttia vuodessa. Energiaviraston tilastoinnin perusteella (s.34) vastaava valtakunnallinen luku on pysynyt alle kahdessa tunnissa aina vuodesta 2016 saakka. Näin ollen Tunturiverkko edustaa hyvää valtakunnallista keskiarvoa, vaikka yhtiö toimii yhdellä Suomen harvaan asutuimmista alueista ja ylläpidettävää sähköverkkoa piisaa useampi pylväsväli yhtä sähkönkäyttöpaikkaa kohden.

Vuonna 2022 Norjan varasyöttöyhteyksiä hyödynnettiin 10 kertaa ja vastaavasti Norjaan toimitettiin Suomen puolelta sähköä neljästi. Yhteistyö venäläisten kanssa päättyi toukokuussa. Yhteistyössä Fingridin kanssa toteutettiin uusi varasyöttö Ivalon sähköasemalle turvaamaan sähköverkon toimitusvarmuutta.

 

Pin It on Pinterest

Share This