Lapin BIO -hankkeen tavoitteena on selvittää Lapin alueen uusiutuvan energian tuotannon kasvattamista uudella biokaasulaitoksella. Hanke on saanut tukirahoitusta Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta (RAKI-ohjelma).

Hankkeessa laaditaan yleissuunnitelma mädätyslaitoksesta, jossa sen toteutuessa käsitellään hankkeeseen osallistuvien vesilaitoksien (Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy, Levin Vesihuolto Oy, Tunturi-Lapin Vesi Oy, Inarin Lapin Vesi Oy sekä Pyhä-Luosto Vesi Oy) jätevesilietteet. Suunniteltava mädätyslaitos sijaitsee Sodankylän jätevedenpuhdistamon alueella. Tuotetulla biokaasulla voidaan korvata lämpölaitoksella käytettävää öljyä tai vaihtoehtoisesti jalostaa pidemmälle.

Lisäksi hankkeessa tarkastellaan alueella tuotettavien muiden mädätykseen soveltuvien syötejakeiden määrää ja hyödynnettävyyttä. Näin voitaisiin kasvattaa biokaasun tuottoa ja tehostaa alueen biohajoavien jätteiden kierrätystä. Hankkeessa  selvitetään soveltuvimmat tekniset ratkaisut koko mädätysprosessille syötejakeiden kuljetuksesta ja vastaanotosta aina mädätysjäännöksen käsittelyyn ja hyödyntämiseen.  Hankkeen toteutuksesta vastaa AFRY Finland Oy, ja se valmistuu kesäkuussa 2021.

 

LAPIN BIO

MIKÄ:
Lapin biokaasulaitos -hanke (Lapin BIO)

KETKÄ:
Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy, Levin Vesihuolto Oy, Tunturi-Lapin Vesi Oy, Inarin Lapin Vesi Oy, Pyhä-Luosto Vesi Oy sekä toteuttajana AFRY Finland Oy

MIKSI:
Edistetään jätevesien sisältämän energian talteenottoa ja korvataan fossiilisia polttoaineita

TOTEUTUSAIKA:
1.1.2021–30.6.2021

BUDJETTI:
38 174 €

RAHOITUS:
Ympäristöministeriö 30 539 € (80 %)
Oma rahoitus 7635 € (20 %)

YHTEYSHENKILÖT:
Jyrki Jänkälä, jyrki.jankala@sodankyla.fi
Petri Nissinen, petri.nissinen@afry.com

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This