Tämä asiakaskirje on postitettu Tunturiverkon asiakkaille 3.10.2022.

***

Tunturiverkko Oy ottaa käyttöön uuden hinnaston marras-joulukuussa tietojärjestelmäuudistuksen yhteydessä. Muutoksen perusteena on lainsäädännön muuttuminen, päivittynyt viranomaisohjeistus sekä asiakkaiden tasapuolinen kohtelu vanhentuneiden sopimusjärjestelyiden osalta.

Muutoksella ei tavoitella maksujen kasvua.

TEHTÄVÄT MUUTOKSET

Verkkopalvelun tuotteiden määrää supistetaan poistamalla päällekkäiset tuotteet.

Tuotekomponenteissa termit yhtenäistetään:

 • Kiinteää osaa kuvaava maksu = Perusmaksu
 • Muuttuvaa osaa kuvaava maksu = Energiamaksu
 • Kapasiteettivarausta kuvaava maksu =Tehomaksu
 • Loistehomaksun keräämisestä luovutaan

Tuotekomponenttien maksuperusteet muutetaan Energiaviraston harmonisoidun maksurakenteen mukaisiksi (https://energiavirasto.fi/-/suositukset-sahkon-verkkopalvelumaksujen-harmonisoinnista).

Hinnat pyöristetään kahteen desimaaliin, pois lukien valmistevero ja huoltovarmuusmaksu.

Harvalaskutuksesta luovutaan ja kaikki käyttöpaikat laskutetaan kerran kuukaudessa. Muutos vaikuttaa noin 2000 asiakkaaseen. Suosittelemme e-laskuun tai verkkolaskuun siirtymistä.

Pientuotannolle (<100kVA) lisätään energiamaksu jakeluverkkoon syötetylle tuotannolle (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090065) pientuotannon aiheuttamien lisäkustannusten kattamiseksi. Aurinkopaneeleilla vuosittain verkkoon 1000 kWh edestä tuotetun energian hinnaksi tulee 70 senttiä/vuosi. Muutos vaikuttaa noin 50 asiakkaaseen.

Tuote yösähkön siirto lakkautetaan. Muutos vaikuttaa noin 10 asiakkaaseen, jotka siirretään kausisähkölle.

OmaInergia-palvelu lakkautetaan. Sähkönkulutustiedot ovat saatavilla Datahubin asiakasportaalissa: https://oma.datahub.fi/ ja tuoreimmat laskutiedot Ropon Onlinesta: https://ropo-online.fi/

TEHTÄVÄT MUUTOKSET, ISOT SULAKEKOOT

Yli 3x63A käyttöpaikoilla tehomaksun hinta määräytyy euroa per kuukauden korkein tuntiteho kW. PJ-tehomaksut on skaalattu tyyppikäyttäjän 11 (teollisuus, 1-vuoro, 3×160 A, vuosikulutus 180 MWh) profiilin mukaisesti ja KJ-tehomaksut on skaalattu tyyppikäyttäjän 13 (teollisuus, 3-vuoro, KJ-liittymä, vuosikulutus 1 GWh) mukaisesti (https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12862527/Loppuraportti-verkkotoiminta-Tyyppikayttajat-2019.pdf/585042fc-c377-09bb-5e4d-b330a6dfa1bb/Loppuraportti-verkkotoiminta-Tyyppikayttajat-2019.pdf?t=1554356177000).

Hinnasto isot sulakekoot lakkautetaan: 3x200A ja sitä suurempien sulakekokojen yleissähkö- ja vuosisähkötuotteet lakkautetaan.
Kyseiset yritysasiakkaat (n. 70kpl) siirretään yleissähkön osalta PJ- yleisteholle (yksiaikamittaus) ja vuosisähkön osalta PJ-kausiteholle (talviarkipäivä ja muu aika -mittaus)

HINNASTON TÄYDENNYKSET
 • lisätty ylläpitotuote
 • lisätty väliaikainen hinta sähkömyynnille tilanteisiin, jossa sähkönjakelua jatketaan vähittäismyyjästä johtuvista syistä
 • lisätty tieto, että tuotetta voi vaihtaa vain kerran 12 kuukauden aikana, jokaiselle asiakkaalle on saatavilla vähintään kaksi tuotetta
 • vuosihinnat on muutettu kuukausihinnoiksi, sillä laskutus tapahtuu kuukausittain
 • lisätty tieto tehonmääräytymisperusteista
 • määritelty pientuotannon ja energiayhteisöjen netotusperiaatteet
 • määritelty hinnat yli 2MVA:n tuotannolle.

 

IRTISANOMISOIKEUS

Muutokset perustuvat verkkopalveluehtojen 2019 lukuun 15 (https://www.inergia.fi/wp-content/uploads/2019/12/VERKKOPALVELUEHDOT_2019-1.pdf), jonka
perusteella Tunturiverkko Oy:llä on oikeus muuttaa sopimusehtoja lainsäädännön muuttumisen, viranomaispäätösten ja vanhentuneiden sopimusehtojen osalta. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa verkkosopimus päättyväksi 18.11.2022 mennessä ilmoittamalla siitä asiakaspalveluumme. Verkkosopimuksen irtisanomisaika on kaksi viikkoa. Tämä kirje on lähetetty postilla jokaisen asiakkaan laskutusosoitteeseen.

Mikäli hyväksytte muutokset, hinnastopäivitys ei aiheuta teille toimenpiteitä.

Ystävällisin terveisin,

Tommi Koskinen

toimitusjohtaja

Tunturiverkko Oy

Inergian asiakaspalvelu palvelee teitä:
– Arkisin maanantaista torstaihin klo 9–15 toimipisteissämme Ivalossa tai Utsjoella, puhelimitse +358 16 663 200, chatissä ja sähköpostilla asiakaspalvelu@inergia.fi

Ropon asiakaspalvelu palvelee teitä maksuaikoihin ja perintään liittyvissä asioissa ma-pe klo 8:00-20:00 ja la klo 10:00-15:00. Puh. +358 9 4246 1350 tai inergia@ropocapital.fi

Sähköverkon vikapäivystys 24h: +358 40 636 2988 (ei tekstiviestejä)

Pin It on Pinterest

Share This