Inarin Lapin Vesi Oy:n asiakkaat ovat saaneet käyttöönsä uuden online-palvelun. Sen avulla vedenkulutustaan pääsee seuraamaan reaaliajassa, mikäli kiinteistössä on uuden ajan etäluettava vesimittari.

Vesimittarien vaihto uudempiin on jatkuvaa, mutta erittäin kannattavaa työtä. Veden etäluenta säästää yhtiön näkökulmasta aikaa ja vapauttaa resursseja käytön ja kunnossapidon ennakoiviin toimenpiteisiin. Asiakkaalle etäluenta mahdollistaa ajantasaiset kulutustiedot ja laskutuksen. Jo 45 prosentilla Inarin Lapin Vesi Oy:n asiakkaista on uuden ajan etäluettava Axioma-merkkinen vesimittari.
– Jatkossa emme ole täysin yhden valmistajan varassa, koska muutkin kehittävät koko ajan vastaavia laitteita, vesihuoltopäällikkö Marko Tervaniemi kertoo.

36 mittarinlukupäivää vuodessa

Uusimpien laitteiden myötä mittareiden lukemiseen kuluva aika ja lukemien käsittelyn manuaalinen työ poistuu. Sitä ennen vesihuoltopäällikkö Marko Tervaniemi ajaa autolla kerran  kuukaudessa lukemassa lähietäisyydeltä ensimmäisen sukupolven etäluettavat mittarit.
– Kolme päivää siihen tällä hetkellä suurin piirtein menee, olosuhteista ja kuuluvuustilanteesta riippuen, Tervaniemi arvioi.
Edellisellä kerralla vesimittareita lukiessa auton mittariin kertyi 360 kilometriä.
– Tuleehan niitä ajokilometrejä aika paljon vuodessa. Pyrimme koko ajan saamaan kauimmat alueet LoRa-verkon piiriin. Utsjoen taajamat ovat jo 99,5- ja Sevettijärvi100-prosenttisesti LoRa-verkossa.

Mittarinvaihto kannattaa

Mekaanisten mittareiden vaihto olisi etusijalla, mutta Tervaniemen mukaan useissa kohteissa kiinteistön sulut tai putkiston muu kunto vaatisi ensin saneerausta. Vesilaitos omistaa  kiinteistöllä ainoastaan mittarin. Kiinteistöputkisto ja kiinteistön ulkopuolella sijaitseva tonttisulku ovat liittyjän omaisuutta ja näin ollen tämän vastuulla.
– Mekaanisten mittarien lukemat tulisi toimittaa vesilaitokselle vähintään kerran vuodessa. Pidempi tasausväli voi johtaa asiakkaan kannalta ikäviin yllätyksiin, jos arviolaskutus on ollut liian pieni. Jos huomaamme mekaanisen mittarin kulutushistoriassa poikkeavaa kulutusta, joudumme siirtymään korkeampaan arviolaskutukseen. Mekaanisten mittareiden  mittaustarkkuus kärsii iän myötä, eikä lukemiin voi enää luottaa.
Vesihuoltoverkon luentaa on edistetty viime vuosina mittareiden massavaihtoina, jolloin aina tietylle alueelle on vaihdettu mittareita urakalla. Sittemmin projekti on jatkunut omana
työnä.
– Vaihtoja tehdään koko ajan yhden asentajan toimesta. Asiakkaille lähetetään tieto tästä ennakkoon tekstiviestillä. Viestissä on asentajan yhteystieto, mihin voi olla yhteydessä  vaihtoajan sopimisesta. Viestiin ei siis tule vastata suoraan, tästä on viestissä mainintakin, Marko Tervaniemi tarkentaa.
Vesihuoltopäällikkö toivoo, että viestin vastaanottajat ottaisivat yhteyttä, vaikka ymmärtääkin, että ihmisiä voi epäilyttää oudoista lähteistä tulevat viestit. Tekstiviestit tulevat lähettäjältä Vesilaitos ja lähtevät vesilaskun maksajalle.
– Parasta olisi, että asiakkaat pitäisivät puhelinnumerot asiakaspalveluun ajan tasalla.

Tarkista yhteystietosi

Inarin Lapin Veden asiakkailla on nyt mahdollisuus käyttää uutta asiakasportaalia. Online-järjestelmästä voi tarkistaa puhelinnumeronsa, seurata omaa vedenkulutustaan ja tilata  sähköpostiinsa kulutusraportit. Järjestelmästä selviää myös kiinteistössä käytettävän vesimittarin malli. Axioma-merkkisiä mittareita käyttävillä asiakkailla on myös mahdollisuus tilata  sähköpostiinsa mahdollisten vesivuotojen varalta hälytysilmoitukset haluamallaan vuotohälytysrajalla.
– Parhaan hyödyn tästä saavat tietysti ne asiakkaat, joilla on jatkuvaluentaiset mittarit. Tasauslaskun riskiä ei ole, kun asiakas maksaa vain kulutetusta vedestä. Me myös huomaamme mahdolliset vuodot helpommin, kun uudet mittarit hälyttävät poikkeuksista, Marko Tervaniemi kertoo.
Järjestelmään pääsee kirjautumaan suoraan osoitteesta wmd.wrm-systems.fi/inarinlapinvesi. Linkki veden kulutusseurantaan löytyy myös Inergian kotisivujen oikeasta yläkulmasta (www.inergia.fi). Kirjautumiseen tarvittava asiakasnumero ja vesimittarin sarjanumero löytyy asiakkaan omalta laskulta.

Tämä artikkeli on julkaistu Inergiset-asiakaslehdessä 1/2024. Lue koko lehti täällä:https://www.inergia.fi/ajankohtaista/#asiakaslehti

Pin It on Pinterest

Share This