1970-luvulla rakennettua Ivalo-Kaitakoski (Nellim) -voimajohtoa on suunniteltu uusittavaksi, sillä se on elinkaarensa päässä. Voimajohdolla on saatu alueellista hyötyä Venäjän hyökkäyssotaan asti. ”Uudistamisessa meidän on pakko huomioida hyökkäyssodan vaikutukset, mutta emme tiedä pitkäaikaisvaikutuksia. Voimajohto on nyt pois käytöstä, eikä uudistamista voi tehdä, jos sille ei ole enää käyttöä. Tällä hetkellä selvitämme, voisiko voimajohdon kääntää Paatsjoen norjalaisille voimalaitoksille, mutta norjalaisten osallistumishalukkuudesta ei ole vielä tietoa”, kertoo Inergia-konsernin toimitusjohtaja Tommi Koskinen.

”Uusi voimajohto voi palvella seuraavat 50 vuotta. Voimajohdon uudistamishanke on aloitettu ennen vuoden 2022 helmikuussa käynnistynyttä hyökkäyssotaa. Voimajohtoa ei tarvitse uusia koko matkalta, koska uudistuksia on tehty jo 2010-luvun alussa Ivalon ja Keväjärven välillä sekä Nellimin kylän kohdalla. Tavallisesti tämän kokoisten hankkeiden yleissuunnittelu ja luvitus-vaiheeseen käytetään 2–3 vuotta, jonka jälkeen päästään 1–3 vuotta kestävään rakennusvaiheeseen. Luvitusta varten olemme olleet yhteyksissä kaikkiin voimajohdon ja sen reuna-alueiden maanomistajiin vuoden 2022 puolella. Vuonna 2022 teimme myös ympäristöselvityksen sekä kävimme viranomais- ja poronhoitolain mukaiset neuvottelut. Tämän vuoden puolella olemme hakeneet Maanmittauslaitokselta lunastuslupaa voimajohdon rakentamista varten. Lunastuslupaprosessi on vielä vireillä, joten päätöstä rakentamisesta ei voi vielä nykytiedoilla tehdä”, Koskinen jatkaa.

Pin It on Pinterest

Share This