Varmista ennen maankaivutöiden aloittamista, ettei kaivureitillä tai alueella ole maakaapeleita tai kaukolämpöputkia. Tarjoamme maanomistajille ja urakoitsijoille maakaapeleiden ja kaukolämpöputkien sijaintitiedot kartalla tai maastoon merkittynä.

Tee kaapelinäytön tilaus viisi päivää ennen maankaivutöiden aloitusta. Palvelu on maksuton arkisin työaikoina.

Rakentaja, huomioi nämä ohjeet!

  • Lähesty kaapelia aina varovasti ja paikanna/paljasta se ensin käsikaivuna
  • Älä siirrä kaapeleita omatoimisesti
  • Jos kaivutilanteessa paljastuu yllättäen kaapeleita, ilmoita heti sähköverkkoyhtiölle ja pyydä ohjeita
  • Huomioi myös työkohteen lähellä olevat ilmajohdot ja pylväät
  • Jos osut maakaapeliin, poistu välittömästi kaapelin vauriokohdasta tasajalkaa hyppien tai loikkien siten, että vain toinen jalka on kerrallaan maassa
  • Siirrä kaivinkoneen kauha pois kaivannosta ja ota välittömästi yhteys sähköverkkoyhtiöön, vaikkei kaapeli olisikaan näkyvästi vaurioitunut
  • Varmista, etteivät sivulliset pääse lähelle kaivantoa
  • Rakentaminen sähkölinjan välittömään läheisyyteen ja varastoiminen sähkölinjan alla on kielletty turvallisuussyistä.

Vahingon sattuessa tai löytäessäsi sähkölinjan päälle kaatuneen puun, älä lähesty kohdetta, vaan soita sähkön vikailmoitusten päivystysnumeroon 040 636 2988.
Huomaathan, etteivät tekstiviestit tule perille päivystysnumeroon!

Pin It on Pinterest

Share This