Tunturiverkko suorittaa keski– ja pienjännitejohtoalueiden raivauksia 1.6.-31.12.2023 Inarin ja Utsjoen kunnan alueella, sähköturvallisuusmääräysten edellyttämän sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi.

Raivauksilla varmistetaan se, että

  • johtovioista aiheutuvat käyttökeskeytykset jäävät vähäisiksi
  • johdoista ei aiheudu vaaraa ympäristölle eikä niiden läheisyydessä liikkuville ihmisille ja eläimille.

Raivattu puusto ja oksat ovat maanomistajan omaisuutta ja ne jätetään paikalle maanomistajan käyttöön.

Lisätietoja hankkeistamme urakkakartaltamme: https://www.inergia.fi/urakat/

Pin It on Pinterest

Share This