Kaukolämpö on Suomen yleisin, energiatehokas sekä ympäristöystävällinen lämmitysratkaisu. Tuotamme kaukolämpöä Ivalossa, Inarissa ja Saariselällä lämpölaitoksissamme paikallisilla biopolttoaineilla kuten hakkeella. Kaukolämpömme tulee läheltä, se on vakaahintainen sekä luotettava tapa lämmittää kotitalouksia, loma-asuntoja sekä yrityskiinteistöjä. Inergia Lämpö valvoo, että kaukolämpöön liittyvät hakkuut tehdään aina suojelualueiden ulkopuolella ja hakkuiden kestävyys tutkitaan huolellisesti.

Kestävyyskriteerit osana Inergia Lämpö Oy:n puunhankintaa
Inarin kunnan pinta-alasta (17 334 km2) 72,2 % (10 948 km2) on erilaisia suojelualueita. Inergia Lämpö hankkii kaiken kaukolämpöön käytettävän energiapuun suojelualueiden ulkopuolisilta alueilta. Energiapuuksi korjataan metsistä sahateollisuuteen kelpaamattomat rungon osat, jotka myöhemmin haketetaan lämmön tuotannon käyttöön. Pääosa energiahakkeesta on lähtöisin lähialueiden metsistä. Kaukolämmössä käytetty energiahake on kestävästi tuotettua ja sen alkuperä on hyvin jäljitettävissä. Hankittavan puun tulee täyttää vähintään PEFC-sertifioinnin kriteerit ja esimerkiksi pellettitoimituksissa olemme käyttäneet FSC-sertifioitua pellettiä. Luonnon monimuotoisuuden osalta Inergiassa nojataan tutkittuun tietoon, sekä lainsäädännön suojeluvaatimuksiin. Samalla tunnistamme, että metsien suojelusta ja esimerkiksi vanhojen metsien määritelmistä on merkittäviä näkemyseroja.

Lainaus Lapin Kansa / Mauno 21.1.2023 – kiista Inarin metsistä:
” Metsätieteen aikakauskirjassa metsäntutkijat Tuula Nuutinen, Hannu Hirvelä ja Olli Salminen arvioivat, että Ylä-Lapissa, käytännössä Inarissa, kestävä hakkuumäärä olisi vuosittain 0,5–0,6 miljoonaa kuutiota aina vuoteen 2032 saakka. Laskelmassa on otettu huomioon silloiset suojelu- ja käyttörajoitukset.
Luonnonvarakeskus Luken vuoden 2021 tilaston mukaan yksityismetsien ja valtion metsien markkinahakkuut Inarissa olivat 67 000 kuutiota – noin kymmenesosa suurimmasta kestävästi hakattavissa olevasta puumäärästä.”

Inergia Lämpö käyttää vuosittain 20 000–30 000 kuutiota puupolttoainetta, josta osa on kierrätettyä puuta. Kaukolämpöön tarvittava hakkuumäärä on erittäin kestävällä tasolla.

Paikalliset puupolttoaineet ovat vastuullisen kaukolämmön selkäranka Inarissa

 • Kaukolämmön puupolttoaine tulee oman kunnan alueelta: toiminnan vaikutukset – myös ympäristövaikutukset- jäävät omalle toiminta-alueelle
 • Lähikuljetuksilla on pieni hiilijalanjälki
 • Metsää ei kasvateta polttoon. Ainespuukauppa on edellytys energiapuukaupankin syntymiselle
 • Puupolttoaine on uusiutuvaa
 • Turvetta ja polttoöljyä tarvitaan vähemmän silloin, kun puupolttoainetta saatavilla.

Puupolttoaineisiin liittyvä keskustelu saattaa hämmentää

 •  Alkuperätakuulla varmennetaan uusiutuvien energialähteiden käyttö
  • Inergia Lämpö on rekisteröitynyt Energiaviraston alkuperätakuujärjestelmään uusiutuvilla tuotetun kaukolämmön myymiseksi: https://energiavirasto.fi/energian-alkupera
  • Päästötiedot löytyvät osoitteesta: https://www.klpaastolaskuri.fi/
  • Alkuperätakuujärjestelmän myötä asiakkaiden ei tarvitse perehtyä useisiin eri myyjien järjestelmiin tai sertifikaatteihin alkuperän varmentamiseksi
  • Järjestelmä myös varmistaa, ettei energian alkuperää myydä kahteen kertaan.
  • Hippu100 on Inergia Lämmön alkuperätakuu -tuote.
 • PEFC- ja FSC-vastuullisuussertifikaateilla osoitetaan metsien kestävä hyödyntäminen
  • hankinnoissa hyödynnetään PEFC- tai FSC-vastuullisuussertifikaatteja, jotka ovat vapaaehtoisia.
  • Suomen metsistä on yli 90 % PEFC sertifioituja ja noin 10 % FSC:ssä mukana. Osa metsistä on sertifioitu kummallakin metsäsertifikaatilla. Sertifikaattien vaatimukset ja kriteerit poikkeavat toisistansa.
  • Lähes kaikki ostajat hyödyntävät molempia sertifikaatteja; isoilla metsäyhtiöillä omat vastuullisuussertifikaateista johdetut omat vastuullisuusohjelmansa: Puun alkuperä (metsagroup.com) ja https://www.storaenso.com/fi-fi/sustainability
  • Inarin yhteismetsästä ja muilta paikallisen Metsänhoitoyhdistyksen jäseniltä tuleva puu on PEFC-sertifioitua. Toimitusketjussa on varmistettu, että Inergia Lämpö Oy:n hankkima puu ei ole peräisin kohteilta, jotka täyttävät PEFC-sertifioinnin puustoltaan vanhan metsän kriteerit.
  • Vapaaehtoisessa FSC-sertifioinnissa käytettävää HCV-määrittelyä on avattu https://fi.fsc.org/sites/default/files/2021-08/Kontrolloitu%20puu%20Q%26A.pdf

Linkkejä aiheesta aiemmin julkaisemiimme artikkeleihin:
https://www.inergia.fi/inergia-on-jattanyt-oikaisupyynnon-suomen-kuvalehden-8-11-2019-julkaisemaan-artikkeliin/
https://www.inergia.fi/yksityismetsat-paikallisen-energiahakkeen-lahteena/
https://www.inergia.fi/inergian-hiilijalanjalki-pieneni-vuonna-2021/

Pin It on Pinterest

Share This